برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تحریک ترشح اسید معده توسط تزریق ارکسین-A به داخل هسته شکمی میانی هیپوتالاموس رتهای هوشیار

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: نظري منوچهر,الياسي افسانه,نقدي ناصر
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: ارکسينها نروپپتيدهايي هستند که در هيپوتالاموس جانبي ساخته شده و بطور وسيعي در سراسر  CNSتوزيع مي شوند. هسته شکمي مياني هيپوتالاموس (VMH) داراي نقش مهمي در تنظيم دستگاه معده اي روده اي مي باشد. از اين رو هدف اين تحقيق برسي اثر تزريق داخل (VMH) ارکسين A -بر روي ترشح اسيد معده و حضور نرونهاي ارکسييني معدي در (VMH) بود.
متد: ابتدا حيوان در دستگاه استريوتکسي فيکس و کانول گذاري در (
VMH) انجام گرفت. سپس با يک بيهوشي سبک بوسيله اتر ابتدا پيلور را بسته سپس تزريق داخل (VMH) اورکسين- Aبا دوز 1, 0.5 و2, 0.5 mg/ml  سالين (0.5ml) و همچنين SB334768 انتاگونيست رسپتور OX1 با دوز 6, 0.5 mg/ml انجام گرفت. يک و دو ساعت بعد متناسب با زمان در نظر گرفته شده حيوان را کشته و محتويات معده را جهت تخمين ميزان اسيد معده با محلول 0.01 N NaOH تا pH 7.0 تيتر گرديد.
نتيجه: تزريق داخل
VMH ارکسين A-با دوز (2, 0.5 mg.ml و1 ) در مقايسه با گروه کنترل بطور معني دار و وابسته به دوز سبب افزايش ترشح اسيد معده شد (بترتيب(P<0.001, P<0.05  ولي تزريق  SB334768اختلاف معني داري را در ترشح اسيد در مقايسه با گروه کنترل نشان نداد. در برسي منحني پاسخ زماني اورکسين-A اثر تحريکي ترشح اسيد معده به طور معني داري در ساعت اول نشان داد که در ساعت دوم نيز تداوم داشت.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان مي دهد که ارکسين-A
در (VMH) باعث تحريک نسبتا طولاني مدت ترشح اسيد معده شده و مطابق با نتايج (Takahashi et al) که تزريق داخل سيسترنال اورکسين-A از طريق OX1 سبب افزايش ترشح اسيد معده مي شود. نتايج ما نشان مي دهد که احتمالا ارکسين A-بواسطه رسپتورهاي (VMH) OX1 در فاز سفاليک ترشح اسيد معده نقش دارد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 102  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی