برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی بر عملکرد، اجزا عملکرد و ویژگی های رشدی گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: آراميده الهام,دهداري سميه,رجب پور حميد*
 
 *دانشگاه اردکان
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي ديده باني آينده زمين با محوريت آب و هوا كشاورزي و محيط زيست
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مركز توسعه آموزش هاي نوين ايران (متانا)
زمان:  1395دوره 1
 
چکیده: 

به منظور بررسي عملکرد، اجزاي عملکرد، درصد و مقدار اسانس گياه رازيانه با استفاده از کودهاي بيولوژيک، آزمايشي به صورت طرح بلوک هاي کامل تصادفي و در 3 تکرار انجام شد. تيمارهاي آزمايش شامل 3 نوع کود بيولوژيک نيتروکسين، باکتري هاي حل کننده فسفات، نيتروکسين به اضافه باکتري هاي حل کننده فسفات بود. تاثير اين تيمارها بر صفات و ويژگي هاي ارتفاع، تعداد شاخه اصلي و فرعي، تعداد چترک در چتر، تعداد دانه در چتر، شاخص برداشت، عملکرد دانه در هکتار، وزن دانه در بوته و تعداد دانه در چترک معني دار بود و تيمارها از نظر وزن هزار دانه و وزن دانه در چتر اختلاف معني داري نداشتند. نتايج نشان داد که اثر کودهاي بيولوژيک روي ويژگي هاي رشدي، عملکرد و اجزاي عملکرد در گياه رازيانه اثر معني دار دارد و همچنين نتايج نشان داد که بيشترين ارتفاع بوته 113 سانتي متر در تيمار مخلوط نيتروکسن و بيوفسفر و تعداد چتر در تيمار نيتروکسين و وزن دانه در بوته، وزن هزار دانه، شاخص برداشت و عملکرد اسانس در تيمار بيوفسفر بيشترين تاثير را داشته است. به طور کلي، نتايج اين آزمايش نشان داد که کودهاي بيولوژيک به تنهايي پاسخ گوي نيازهاي کودي گياه رازيانه مي باشند و گياه رازيانه واکنش پذيري مناسبي نسبت به اين کودها نشان مي دهد.

 
کلید واژه: اسانس، رازيانه، عملکرد، کود بيولوژيک، کود شيميايي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 96   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی