برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

برآورد و مقايسه تراکم گونه ارس (Juniperus excels) با استفاده از روش هاي فاصله اي در طرقبه شانديز (استان خراسان رضوي)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محمدي پروانه*,ملك نيا رحيم,سوسني جواد,حسين زاده رامين,معتمدي سمانه
 
 *دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه لرستان
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي ديده باني آينده زمين با محوريت آب و هوا كشاورزي و محيط زيست
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مركز توسعه آموزش هاي نوين ايران (متانا)
زمان:  1395دوره 1
 
 
چکیده: 

يکي از نخستين مشاهده ها در مطالعه بوم شناسي جوامع جنگلي و ارتباط آن ها با محيط زيست، تعداد در هکتار يا تراکم درختان است. در مديريت جنگل، آگاهي از ويژگي هاي زيست شناختي و بوم شناختي درختان در يک توده از اهميت بالايي برخوردار است. از آن جايي که تراکم از متغيرهاي مهم زيست سنجي در مديريت جنگل به شمار مي آيند يافتن راهکارهاي مناسب براي برآورد آن اهميت زيادي دارد. اندازه گيري تراکم براي بيان دقيق تعداد افراد گونه ها، موقعيت و توزيع آن ها در جامعه لازم است. بنابراين براي برآورد سريع و قابل اطمينان تراکم درختان، بايد از روش هاي مناسب بهره برد. اين پژوهش با هدف بررسي و مقايسه برخي از روش هاي پرکاربرد فاصله اي در برآورد تراکم درختان انجام شد. براي اين منظور يک توده خالص 32 هکتاري از درختان ارس در منطقه طرقبه شانديز استان خراسان رضوي آماربرداري صددرصد شد. سپس مقدار تراکم محاسبه شده از اين روش به عنوان شاهد در نظر گرفته، و با استفاده از روش نزديک ترين فرد، نزديک ترين همسايه، مربع تي، ترکيبي و زوج تصادفي تراکم تعيين و هر يک از آن ها با آماربرداري صددرصد مقايسه و نتايج ارزيابي شد. نتايج نشان داد از بين روش هاي مورد بررسي، جز روش نزديک ترين همسايه که کمتر از شاهد به دست آمد، ساير روش ها عددي بزرگتر از مقدار شاهد نشان دادند که روش زوج تصادفي کمترين اختلاف را با عدد شاهد داشت.

 
کلید واژه: تراکم درختان، آماربرداري صددرصد، روش هاي فاصله اي، طرقبه شانديز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 106   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی