برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعیین تراکم عروق کوچک (mvd) در بیماران مبتلا به ATL و مقایسه آن با افراد سالم

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: ترحيمي مهدي*,شريفي نوريه,قشور غاده,حسيني فريد,بازارباشي علي,خويي عليرضا
 
 *گروه پاتولوژِي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

ATLL بيماري سيستميك با سير پيشرونده با عامل اتيولوژيك ويروس HTLV-1 مي باشد. اين بيماري در كشورهاي برزيل، آفريقا و ژاپن آندميك بوده و اخيرا شمال شرق ايران بخصوص منطقه خراسان (مشهد) بعنوان كانون آندميك جديد مطرح مي باشد. نقش آنژيوژنز در تكامل و پيش آگهي بسياري از بدخيمي ها ثابت شده است. جهت بررسي ارتباط احتمالي رگ سازي (آنژيوژنزيس) و نقش اتيولوژيك و پيش گويي كننده آن در بيماران مبتلا به ATLL اين مطالعه طراحي شده است.
روش کار: اين مطالعه در 20 مورد بيمار مبتلا به
ATLL در سالهاي 1385-1382 انجام شده است. تراكم عروق كوچك (MVD) به روش ايمنوهيستوشيمي و بكارگيري آنتي بادي مونوكلونال CD34 بررسي و مشخص شده است. عروق كوچك بافتهاي تومورال با شمارش MVD در سه كانون با عروق فراوان (Hot spot) مورد ارزيابي قرار گرفته اند و مقادير ميانگين بعنوان MVD گزارش شده اند. بافتهاي نرمال بعنوان شاهد مورد توجه و بررسي قرار گرفته اند.
نتايج: افزايش مشخص و معني دار آماري در
MVD بافتهاي درگير به (17.78) ATL در مقايسه با بافتهاي نرمال (3.54) مشاهده شد (p=0.000).
نتيجه گيري: شمارش و تعيين تراكم عروق كوچك در نمونه هاي بافتي بيماران
ATLL نشاندهنده رفتار و پتانسيل بدخيمي آنها مي باشد و مي تواند در طراحي درماني اين بيماران و بكارگيري فاكتورهاي ضد آنژيوژنز مفيد مي باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 149  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی