برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي ارتباط فعاليت محور هيپوتالاموس- هيپوفيز- آدرنال (HPA) و تغييرات هيپرآلژزي طي التهاب مزمن ناشي از آرتريت روماتوييد در رتهاي نر

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: زرين قلم مقدم جلال,شاردي مناهجي هما,مقصودي نادر
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: آرتريت روماتوييد از جمله بيماريهاي التهابي مزمني است با فعاليت سيستم آندوکرين و ايمني مرتبط ميباشد. ما نيز اين مطالعه را با هدف بررسي تغييرات فعاليت محور HPA طي آرتريت روماتوييد و نحوه ارتباط آن با هيپرآلژزي ناشي از اين بيماري انجام داديم.
مواد و روشها: تعداد 14 سر رت نر
Wistar را در دو گروه 7 تايي قرار داديم. در يک گروه با تزريق کف پايي Complete fround adjuvant (CFA) آرتريت روماتوييد در پاي مورد نظر ايجاد شد و گروه دوم بعنوان Sham در نظر گرفته شدند. هيپرآلژزي توسط دستگاه Radiant heat بررسي شد. جهت بررسي فعاليت محور HPA مقادير (CORT) Corticosterone ACTH سرمي در سه نوبت (روزهاي صفر و 6 و 21) توسط کيتهاي اختصاصي ELISA سنجيده شدند. IL-6 سرمي نيز بعنوان سيتوکاين التهابي در شرايط مزمن توسط کيت اختصاصي ELISA اندازه گيري شد.
يافته ها: در گروه بيمار مقادير
IL-6 در روز صفر برابر يا کمتر از 31.2 Pg/ml بود که در روزهاي 0، 6، 21 بدنبال تزريق CFA افزايش معني داري نسبت به روز صفر نشان ميداد (P<0.0001). مقادير ACTH, CORT هم در روز 6 نسبت به روز صفر افزايش معني داري نشان ميدادند (P<0.001) ولي روز 21 تفاوت معني داري با روز صفر نداشتند. هيپرآلژزي حرارتي در روز 6 به اوج خود رسيده و آستانه درد بطور معني داري نسبت به روز صفر کاهش داشت (P<0.001) ولي در روز 21 فاصله معني داري با روز صفر نداشتيم.
نتيجه گيري: روند تغييرات هيپرآلژزي طي
RA، بيانگر ناتواني محور HPA در تعديل آن و دخالت برخي عوامل تعديلي ديگر ميباشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 84  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی