نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه اثر استرس بر بهبود زخم در موش صحرایی

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: ديانتي آجي بيشه الهام,خطيبي طباطبايي ميرعلي
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: استرس مي تواند اثر قابل توجهي بر شرايط فيزيولوژيک جانوران داشته باشد. اين تغييرات نمودهاي متفاوتي مي تواند داشته باشد، که از جمله آنها مي توان به طول مدت بهبود زخم در آنها اشاره کرد. محرکهاي شنيداري جزو عواملي هستند که مي توانند با ايجاد استرس بر اين تغييرات موثر شوند. اين پژوهش سعي دارد تا اثر استرس فيزيولوژيک را با اثر استرس رواني بر طول مدت بهبود زخم در موش صحرايي بررسي کند.
روش: 36 عدد موش صحرايي (رت نژاد ويستار)، نر و بالغ با وزن حدود
150 gr پس از بي هوشي مورد جراحي قرار گرفته و در ناحيه پشتي، در مرکز خط متصل کننده دو کتف زخمي ايجاد گرديده و بخيه زده شد. زخم هر روز با محلول پوويدن آيودان 10% شستشو داده شده و طرح زخم روي کاغذ شفاف (Transparent) کشيده شد. موشها را ابتدا در سه گروه تقسيم کرده، يک گروه هر دو ساعت به مدت 2 دقيقه در معرض صداي آزارنده با قدرت حدود 70 دسي بل، گروه ديگر هر دو ساعت به مدت 2 دقيقه در معرض صداي موسيقي الکتريکي (حدود 20 دسي بل که براي آنها آزارنده نمي باشد) قرار گرفتند و گروه سوم هيچ صدايي دريافت نکردند. نيمي از افراد هر سه گروه هر دو ساعت به مدت 10 ثانيه يک شوک الکتريکي دريافت کردند. طرح زخمها در روزهاي 3، 7، 10 و 14 بر روي کاغذ شفاف پياده شده و اندازه آنها با يکديگر مورد مقايسه قرار گرفت.
نتايج: تحليل نتايج ثبت شده با نرم افزار
SPSS 11.5 نشان مي دهد که در گروهي که هر دو دسته محرکهاي استرس آور الکتريکي و صوتي را دريافت کرده اند طول مدت بهبود زخم به ميزان معني داري طولاني تر از گروههاي ديگر مي باشد ولي بين دو گروهي که به تنهايي شوک الکتريکي و يا شوک صوتي دريافت نموده اند، عليرغم طولاني تر شدن دوره بهبود زخم در آنها نسبت به باقيمانده گروهها، تفاوت معني داري در ميزان بهبود زخم آنها در طي دو هفته ديده نشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 241  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی