برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر عصاره زعفران بر القا و بیان وابستگی به مرفین در موش سوری

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: خاك پور ب.,رستم پور م.,نورس فرد م.,صحرايي هدايت
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: عصاره زعفران از القا و بيان حساسيت حرکتي ناشي از مرفين جلوگيري ميکند. در اين مطالعه اثر عصاره زعفران بر القا و بيان وابستگي به مرفين به صورت تاثير آن بر بروز نشانگان ترک در پاسخ به نالوکسان بررسي شد.
روشها: براي ايجاد وابستگي، مرفين سولفات سه بار در روز به مدت 3 روز تزريق شد. مقادير روز اول به ترتيب 50، 50، 75 ميليگرم/ کيلوگرم بود. روز هاي بعد مقادير تزريق هر روز 25 ميليگرم/ کيلوگرم افزايش يافت. روز چهارم يک تزريق واحد مرفين (50 ميليگرم/ کيلوگرم) انجام مي شد. دو ساعت پس از تزريق دهم مرفين، نالوکسان (4 ميليگرم/ کيلوگرم) تزريق و تعداد پرش و ميزان مواد دفعي خشک و تر حيوان اندازه گيري شد. براي بررسي تاثير عصاره بر القاي وابستگي، سالين (10 ميليگرم/ کيلوگرم) و دوزهاي مختلف عصاره زعفران (10 ، 50 و 100 ميليگرم/ کيلوگرم ) 3روز اول، 30 دقيقه قبل از تزريقات مرفين انجام شد. براي بررسي تاثير زعفران بر بيان وابستگي، سالين و عصاره 30 دقيقه قبل از نالوکسان تزريق شد.
نتايج: تمامي دوزهاي عصاره از بيان وابستگي جلوگيري مي کند. تعداد پرش
(p<0.01) و ميزان مواد دفعي (p<0.05) هر دو کاهش يافت. تنها دوز 100 ميليگرم/ کيلوگرم بر القاي وابستگي موثر بود و ميزان دفع را کاهش داد (p<0.01).
نتيجه گيري: عصاره زعفران مي تواند موجب تخفيف علايم نشانگان ترک در موش هاي وابسته به مرفين شود
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 64  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی