برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

زنان و مدیریت در آموزش عالی (موانع و راهکارها)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كاظمي پور شهلا*
 
 *دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: همايش زن و مديريت در آموزش عالي
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب، شوراي راهبردي زنان فرهيخته دانشگاه
زمان:  1394دوره 1
 
 
چکیده: 

امروزه مزيت دسترسي به منابع طبيعي در امکان بهره مندي از شاخص هاي توسعه، جاي خود را به مزيت بهره مندي از نيروي انساني مبتکر، خلاق و متخصص داده است. انديشمندان هنگام توجه به توانمندي هاي مديريتي زنان در بيرون از منزل، از يک سو، به ورود طيف گسترده زنان به بازار کار و از سوي ديگر به تبعيض عليه زنان در اشغال پست هاي مديريتي و موقعيت هاي قدرتمند سازماني اشاره مي نمايند اگر چه اشتغال زنان در خارج از خانه را مي توان به عنوان مدرک وقوع تغيير در نظر گرفت، ولي ايجاد فرصت هايي که آنها بتوانند قابليتهاي مديريتي خود را به نمايش بگذارند از اهميت ويژه اي برخوردار است.
زنان در کسب پست هاي مديريتي از تبعض هاي چند گانه رنج مي برند. آمارهاي موجود نشان مي دهند که در دهه پاياني قرن بيستم کمتر از 5 در صد از روسا، شرکتها و مسوولين پست هاي رده بالا در سازمانهاي بين المللي زنان بودند( مقدم، 1998).
روانشناسان اجتماعي و جامعه شناسان بر اين باور هستند که توانمندي هاي مديريتي زنان تغيير پذير بوده و عوامل فرهنگي و بسترهاي سازماني بر اين تغييرات موثر مي باشند. تفاوت در توانمندي هاي مردان و زنان به واسطه تجارب متفاوت اجتماعي است که در طول زندگي کسب مي نمايند. بنابراين مي توان توانمندي هاي مديريتي زنان را از طريق بکارگيري فرايندهاي اجتماعي و دگرگوني در بستر سازماني سازمانهاي کار در يک دوره زماني بلند مدت افزايش داد
.
ترديدي نيست که انسانهاي توانمند زمينه بهتري را براي دموکراسي و رشد و توسعه جامعه فراهم مي کنند. هرچند بسياري از مردان و زنان موضوع اهميت جنسيت را در سازمانها انکار مي کنند، ولي بايد اذعان کرد که جنسيت عامل تعيين کننده اي در سازمانها بوده و در تجربيات و پيشرفت شغلي فرد بسيار موثر است. باورها، ارزش ها، زبان و نهاد هاي سازماني به نفع مردان است تا زنان
بسياري از مطالعات به وجود تبعيض و سقف شيشه اي در سازمانها اشاره داشته اند که موانع نامرئي پيش روي زنان براي ارتقاء به پست هاي مديريتي بالا هستند. فرضيه سقف شيشه اي بيانگر آن است که در محيط هاي شغلي، موانع نا مشهودي وجود دارد که زنان و گروههاي اقليت مذهبي و نژادي از ترقي به سمت پست هاي بالاتر را باز مي دارد.
در محيط هاي علمي و دانشگاهي کشور ما نيز که مي بايست تاکيد بر علم، توانمند و شايستگي افراد پستهاي مديريتي احراز گردد سهم زنان توانمند و شايسه بسيار محدود مي باشد.
هدايت جوامع در مسير دستيابي به صلح، مردم سالاري و توسعه پايدار مستلزم بکارگيري کل استعداد، تجربه و تبحر زنان در همه سطوح تصميم گيري است
.
در اين بررسي موانع و سدهاي پيش روي زنان عضو هيات علمي دانشگاه ها، جهت کسب پستهاي مديريتي مورد بحث و بررسي قرار گرفته و راهکارهايي براي مواجهه با آنها ارائه گرديده است.

 
کلید واژه: مديريت، زنان، آموزش عالي، سقف شيشه اي، شايسته سالاري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 238   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی