نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر هورمون استروژن بر ایجاد آپوپتوزیس در بیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیک

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: محمودي محمود,راستين مريم,هاتف محمدرضا,طبسي نفيسه السادات,شيخ اكرم,مراد عباسي جاويد
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: لوپوس اريتماتوز سيستميک يک بيماري اتوايمون است که بيشتر در خانمهايي كه در سنين باروري هستند ايجاد مي شود. عوامل محيطي، ژنتيکي و عفوني در ايجاد و شعله ور شدن اين بيماري موثر مي دانند و مهمترين ريسک فاکتور شناخته شده خنسيت زنانه و هورمونهاي جنسي زنانه مي باشند. هومرمون استروژن يك فاكتور تشديد كننده پاسخهاي ايمني است و موجب القاي آپوپتوزيس مي شود، آپوپتوزيس ممکن است موجب عرضه دترمينانت هاي خودي پنهاني شود که در برابر آنها تولرانس وجود ندارد. مطالعات صورت گرفته مويد تاثير استروژن بر ايجاد آپوپتوزيس در مدلهاي موشي و رده هاي سلولي مي باشد. اما مطالعات اين ويترو بر روي لنفوسيتهاي T بيماران لوپوسي اندك بوده و ما در اين مطالعه تاثير هورمون استروژن بر لنفوسيتهاي T خون محيطي بيماران لوپوسي را در ايجاد آپوپتوزيس در محيط in vitro مورد بررسي قرار داده ايم.
روش کار: افراد مورد مطالعه 35 بيمار مبتلا به لوپوس و 20 کنترل سالم مي باشند. لنفوسيت هاي
T در حضور هورمون استروژن کشت و پس از آن با anti-CD3 PE، anti-CD95 FITC، Annexin V FITC و PI رنگ آميزي و با فلوسيتومتر BD مورد بررسي قرار گرفتند.
نتايج و نتيجه گيري : کشت لنفوسيتهاي
T در حضور استروژن موجب افزايش درصد لنفوسيتهاي TCD95+ و همچنين افزايش درصد لنفوسيتهاي T آپوپتوتيکي که از نظر Annexin V مثبت اما از نظر PI منفي هستند در بيماران و گروه کنترل مي شود اما اين افزايش ها در بيماران مبتلا به لوپوس بيشتر است که بيانگر حساسيت بيشتر لنفوسيتهاي T آنان به حضور استروژن است (p<0.05).

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 438  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی