برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرتزریق درون بطن مغزی عصاره الکلی کلاله زعفران بر رفتار ترس با استفاده از مدل رفتاری Elevated Plus- Maze

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: كرامتي كيوان,واعظي غلامحسين,اعتمادي ليلا,تركمني نوقابي مهدي
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: گياه زعفران از جمله گياهاني است که از قديم الايام به لحاظ اثرات درماني و اقتصادي حايز اهميت بوده است. نظر به اينکه در منابع طب سنتي اشاراتي مبني بر تاثير گياه مذکور بر سيستم اعصاب مرکزي کشهود است لذا اين پژوهش به منظور ارزيابي تاثير عصاره الکلي کلاله اين گياه در بروز رفتار ترس انجام گرديده.
مواد و روشها: در تحقيق حاضر دوزهاي
 (i.c.v) 50 ،100 ،200 ،400 (μg/rat) از عصاره الکلي کلاله زعفران به صورت درون بطن مغزي به موشهي رت نر نژاد ويستار تجويز گرديد، از تجويز(i.c.v)  سالين براي گروه کنترل و داروي هارمالين (i.c.v) 50 (μg/rat) براي کنترل مثبت استفاده گرديد .(n= 6) براي ارزيابي رفتار ترس دستگاه Plus- Maze Elevated مورد استفاده قرار گرفت.
نتايج : نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که تجويز دوزهاي 200 و 
 (i.c.v) (μg/rat) 400از عصاره در مقايسه با گروه کنترل توانست سبب افزايش رفتار ترس گردد(p<0.05) ، اين در حاليست که عملکرد هيچيک از دوزهاي بکار گرفته شده اختلافي را با گروه کنترل مثبت نشان ندادند (p<0.05).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش ميتوان عنوان نمود که مقادير مورد استفاده از عصاره به صورت وابسته به مقدار در افزايش بروز رفتار ترس موثر مي باشند. در نهايت شناخت مکانيسم دقيق اين عملکرد به تحقيقات بيشتري در اين زمينه نياز دارد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 42  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی