نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تغییرات سرمی کورتیزول و شمارش خونی بواسطه استفاده موضعی از پودر توریهای فانوس رادیو اکتیو در زخم های ناحیه گردنی موش صحرایی نر

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: مرتضوي سيدمحمدجواد,آسيابانهارضايي مجيد*,رحماني محمدرضا,پولادوند وحيد
 
 *گروه بيوشيمي، علوم پزشکي رفسنجان
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: در بعضي نقاط ايران از پودر توري هاي فانوس جهت درمان زخم استفاده ميکنند. در اين مطالعه تغييرات احتمالي سطح سرمي کورتيزول و شمارش سلولهاي خوني بواسطه استفاده موضعي از پودر توريهاي راديواکتيو فانوس روي زخمهاي ناحيه گردني موشهاي صحرايي نر بررسي شده اند.
مواد و روشها: تعداد 20 سر موش صحرايي نر بطور تصادفي به دو گروه 10 تايي تقسيم شدند. پس از ايجاد بيهوشي يک زخم در ناحيه پشت گردني تمام موشها بصورت کامل
(full thickness) ايجاد شد. گروه اول در روزهاي اول و سوم پس از ايجاد زخم بطور موضعي پودر توري راديواکتيو فانوس دريافت کردند و گروه دوم در همان روزها پودر توري غيرراديواکتيو دريافت کردند. نمونه هاي خون يک روز قبل از ايجاد زخم و روز چهارم پس از ايجاد زخم جمع آوري شدند و سطح سرمي کورتيزول و شمارش سلولهاي خوني انجام شد.
يافته ها: سطح متوسط کورتيزول در گروه کنترل در روزهاي اول وچهارم به ترتيب
77.14±11.60 و ng/ml 63.43±8.25 بود. همچنين در گروه آزمون ميانگين سطح کورتيزول در روز اول وچهارم به ترتيب 51.25+1036 و ng/ml 41.00+7.40 بود. شمارش سلولهاي خوني در گروههاي کنترل و آزمون در روزهاي اول و چهارم تغييرات معني داري را در اکثر پارامترها نشان ندادند.
نتيجه گيري: استفاده از پودر توري راديو اکتيو هيچ تغيير معني داري را در سطح سرمي کورتيزول و شمارش خوني نشان نميدهد. به نظر مي رسد پاسخهايي مثل کاهش سطح زخم و بهبود فاکتورهاي هيستولوژيکي مکانيسم متفاوتي در مقايسه با تغييرات احتمالي کورتيزول ناشي از سطوح پايين مواد راديواکتيو به عنوان يک استرسور داشته باشند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 74  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی