برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مروري بر نقد و تحليل فعل هاي مرکب

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: باوندپوري صديقه*
 
 *دانشگاه اروميه، ايران
 
عنوان همایش: همايش ارتباطات، زبان و ادبيات فارسي و مطالعات زبان شناختي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی: موسسه نامي سخن هگمتانه، شركت دانش بنيان
زمان:  1395دوره 1
 
 
چکیده: 

يکي از مباحثي که در زبان فارسي، شعر و... بسيار مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد مقوله فعل مرکب است. فعل مرکب داراي ويژگي هاي خاص خود مي باشد و اين ويژگي ها باعث مي شود گفتار و نوشتار را شيواتر جلوه دهد. در اين مقاله کوشيديم که در مرحله اول تعاريفي از فعل مرکب و متغيرهاي مرتبط با آن را داشته باشيم و همچنين در مراحل بعدي راه هاي شناخت فعل مرکب و ديدگاه هاي آن را مورد بررسي قرار داديم و در پايان نيز رابطه فعل هاي مرکب با بلاغت در شعر را مورد بازبيني قرار داديم. نتايج نشان داد که، فعل هاي مرکب نقش اساسي در شيوايي بيان اشعار، نثر و... دارد که اگر فعل هاي مرکب به نحوه درستي در نوشتار و گفتار رعايت نشوند، باعث سردرگرمي خواننده و غيرقابل فهم بودن آن مي شود. برخوردار نبودن اشعار از فعل مرکب باعث مي شود که خواننده به راحتي خسته شود و ديگر تمايلي براي ادامه خواندن اين اشعار نداشته باشد. اشعاري موفق هستند که داراي فعل هاي مرکب مناسب باشند.

 
کلید واژه: فعل مرکب، همکرد، فعليار، گسترش پذيري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 122   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی