برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نشان ویژه سازی اکوفیزیولوژیک سیانوباکتریوم توانمند دارویی .Nostoc sp جمع آوری شده از شالیزارهای استان گلستان

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: اميرلطيفي فريبا*,صفايي مريم,حسيني كلبادي زهرا,شكروي شادمان
 
 *باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاداسلامي واحد گرگان
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: سيانوباکترياي خاکزي نوستوکال، از نظر ويژگيهاي دارويي، توانمند بنظر ميرسد. متابوليتهاي ثانويه باخاصيت ضدويروسي، ضدجلبكي، ضدقارچي، ضدباكتريايي و ايمنولوژيك در اعضاي تيره Nostocaceae شناخته شده اند. بدين ترتيب نشان ويژه سازي اکوفيزيولوژيک اعضاي اين تيره و از جمله کاراکتريزاسيون فيزيولوژيک و اکوفيزيولوزيک براي هرگونه بهره برداري اقتصادي آينده ضروري است.
روشها: نمونه برداري از شاليزارهاي استان گلستان در طول يک سال انجام گرفت. نمونه هاي خاک کشت گرديده، پس از کلنيزه شدن در محيط کشت BG0-11
وارد گرديدند. پس از تخليص و شناسايي، سيانوباکتريوم .Nostoc sp در محيط کشت مايع BG0-11 تحت شدت نور محدود 2 ميکرو مول کوانتا برمتر مربع درثانيه، دماي 28 Co و روشنايي سفيد مداوم قرار گرفت. در شرايط محدوديت دياکسيدکربن، تيمارهاي اسيديته از نوع اسيدي (pH5)، خنثي (pH7) و قليايي (pH9) بود.
نتايج: نتايج نشان داد که در هر سه محيط نمونه هاي تلقيح شده ظرف روزهاي اول در فاز تصاعدي رشد قرار گرفتند. شرايط قليايي بيشترين نرخ رشد را نشان داد. تغييرات اسيديته پس از مدت زمان نزديک به يک هفته در همه محيط ها به محدوده ثابتي
(pHs 8-8.15) ميل ميکند. مقدار برون ريزش آمونيوم در شرايط کاملا اسيدي (pH5)، نسبت به شرايط خنثي  (pH7)و شرايط قليايي(pH9)  در روز دوم تلقيح بطور معني دار بيشتر بوده است.
نتيجه گيري: مطابق نتايج بدست آمده، اين گونه داراي استراتژي قابل توجه براي بقا در شرايط افراطي است. نمونه در شرايط نوري پايين و اسيديته متفاوت قابليت بقاي خود را حفظ ميکند. ضمن اينکه در شرايط قليايي رشد قابل توجهي از خود نشان ميدهد. از نظر رنگيزهاي توانمندي آن را دارد که در اسيديته متفاوت در محتواي رنگيزهاي خود تغيير بوجود آورد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 42  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی