برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

کاهش بیان تحمل به مورفین توسط عصاره آبی گیاه زعفران (Crocus sativus) در موشهای کوچک آزمایشگاهی ماده به روش Tail Flick

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: شمس جمال,مولوي صفيه,مرجاني صديقه,كمال نژاد محمد,صحرايي هدايت*,نوروززاده علي
 
 *دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله (عج)، دانشكده پزشكي، گروه فيزيولوژي و مركز تحقيقات علوم رفتاري
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: شيوع اعتياد به اپيوئيدها در كشورما نسبتا بالا مي باشد. به دليل بروز تحمل به اثرات اوپيوئيدها، مصرف اين مواد با خطرات زيادي همراه است.
هدف: در اين تحقيق اثر عصاره آبي کلاله گل زعفران
Crocus sativus بر كسب و بيان تحمل به اثرات بيدردي مورفين در موشهاي کوچک آزمايشگاهي ماده نژاد N-MARI در محدوده وزني 25-20 گرم بررسي شد.
روش كار: اين تحقيق با استفاده از روش
Tail Flick و در نظر گرفتن زمان 10 ثانيه و شدت نور 7 به عنوان زمان Cut Off انجام شد. براي القاي تحمل، موشها ابتدا دوزهاي بالاي مورفين (50 mg/kg) را بصورت دوبار در روز و به مدت سه روز پياپي دريافت کرده و سپس در روز چهارم، حيوانات تحمل يافته با دوز موثر مورفين (10 mg/kg) آزمايش ميشدند. عصاره گل زعفران در حين القاي تحمل به مورفين (كسب) و يا در روز تست تحمل به مورفين (بيان) 30 دقيقه قبل از تجويز مورفين به حيوانات تزريق ميشد. سپس بيدردي در اين حيوانات بررسي ميشد.
يافته ها: نتايج نشان دادند كه تجويز مورفين
10, 5 , 1 mg/kg) و 20) سبب افزايش زمان حركت دم در حيوانات (بيدردي) گرديد. تجويز عصاره گل زعفران 50, 10, 5, 2.5, 1 mg/kg) و 100) نيز سبب بروز بيدردي در حيوانات گرديد كه اين امر در دوز 10 ميليگرم عصاره از نظر آماري معني دار بود. تجويز عصاره گل زعفران 2.5, 1 mg/kg) و 5) سبب كاهش بيدردي ناشي از تزريق مورفين (10 mg/kg) شد. تجويز مورفين 50 mg/kg) دوبار در روز) در سه روز پياپي سبب بروز تحمل به مورفين در موشها شد به نحوي که تجويز دوز موثر مورفين (10 mg/kg) در اين حيوانات بيدردي القا نكرد. تجويز عصاره 2.5, 1 mg/kg) و 30 (5 دقيقه قبل از تجويز مورفين (10 mg/kg) در روز تست تحمل، سبب مهار بيان تحمل به مورفين شد. تجويز عصاره در دوزهاي فوق 30 دقيقه قبل از تجويز مورفين (50 mg/kg) در روزهاي القاي تحمل، اثري را بر كسب تحمل به مورفين نداشت.
نتيجه گيري: از اين آزمايشات نتيجه ميگيريم که تجويز عصاره زعفران مي تواند بيان تحمل به اثرات بيدردي مورفين را مهار كرده اما اثري بر كسب تحمل به مورفين ندارد. در ضمن، عصاره زعفران توانايي مهار بيدردي ناشي از مورفين را دارد در حاليكه خود عصاره قادر به القا بيدردي در حيوانات است
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 83  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی