برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

استفاده از اسید آسکوربیک جهت پیش بیهوشی با ترکیب بیهوشی کتامین-زایلازین در موش صحرایی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: نجف پور عليرضا*
 
 *بخش جراحي، گروه علوم درمانگاهي، دانشکده دامپزشکي، دانشگاه آزاد اسلامي اروميه، اروميه، يران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: از آنجايي كه اسيد آسکوربيک اثرات مختلف فيزيولوژيکي و فارماکولوژيکي مانند دپرسيون سيستم اعصاب مرکزي دارد، بعنوان پيش بيهوشي با ترکيب کتامين-زايلازين در موش صحرايي استفاده شد.
روشها: 50 سر موش صحرايي سفيد آزمايشگاهي نر و ماده از نژاد اسپراگ-
دولي به 5 گروه 10 تايي E) و (A, B, C, D تقسيم شدند. در حيوانات گروه E ترکيب بيهوشي کتامين  (40 mg/kg) 5%و زايلازين  (5 mg/kg) 2%از طريق داخل صفاقي و در حيوانات گروهB ، C و D پيش بيهوشي اسيد آسکوربيک با ميزان 50، 100 و 150 ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن از طريق داخل صفاقي و پس از 5 دقيقه از ترکيب بيهوشي کتامين و زايلازين استفاده گرديد. حيوانات گروه A بعنوان کنترل هيچ تزريقي دريافت نکرده اند. زمان ايجاد بيهوشي و طول مدت بيهوشي و پارامتر هاي حياتي در طول زمان بيهوشي ارزيابي گرديد.
نتايج: کاهش معني دار در زمان ايجاد بيهوشي گروه
 Cو D و تعداد ضربان قلب و تنفس گروهB ، C،  Dو E و نيز افزايش معني دار در طول مدت بيهوشي گروه C و D مشاهده گرديد (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج حاصله اين مطالعه نشان داد استفاده از اسيد آسکوربيک با ميزان 150mg/kg  بعنوان پيش بيهوشي با ترکيب بيهوشي کتامين و زايلازين در موش صحرايي علاوه بر کاهش زمان ايجاد بيهوشي باعث افزايش طول مدت بيهوشي بدون کاهش درجه حرارت مقعدي مي شود و استفاده از آن پيشنهاد مي گردد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 215  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی