برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه تداخل نیتریک اکساید با سندرم ترک اعتیاد در موش سوری

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: معاذي هادي,مسلمي مهديه,صادقي گودرز
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: نيتريک اکسايد يک راديکال آزاد گازي شکل بوده که فرم آ ندوژن آن اخيرا بسيار مورد توجه قرار گرفته است.اين راديکال آزاد داراي اثراتي بر روي سيستم عصبي، قلبي عروقي، دفاعي و سلولهاي خوني مي باشد. اهميت اين اثرات موجب انجام مطالعات زيادي بر روي عملکرد هاي مختلف اين ماده در بدن شده است. تحقيق حاضر جهت بررسي اثرات نيتريک اکسايد بر ميزان بروز علايم ترک اعتياد در موش سوري طراحي و اجرا گرديده است.
روشها: 40 قطعه موش سوري نر در 8 گروه طبقه بندي و در 6 گروه از آنها اعتياد تجربي به مورفين ايجاد شد. براي اين منظور روزانه دو نوبت (ساعت (50mg/kg) 8:30 و (75mg.kg) 16:30)
بمدت سه روز مورفين به روش زير پوستي تزريق گرديد. در روز چهارم 90 دقيقه بعد از تزريق نوبت اول مورفين و 30 دقيقه قبل از تزريق نالوکسون 20mg/kg) براي ايجاد علايم ترک) چهار ماده موثر تزريق گرديدند. از ال - آرژينين (150mg/kgs.c) بعنوان پيش ساز آندوژنNO ، نيتروگليسيرين (10mg/kgs.c) به عنوان ماده دهنده L-NAME ,NO (50mg/kgs.c) به عنوان مهار کننده آنزيم NOS و متيلن بلو (10mg/kgs.c) به عنوان مهار کننده آنزيم آدنيليل سيکلاز استفاده شد. تعداد پرش، ميزان دفع ادرار و مدفوع به عنوان شاخص هايي از سندرم ترک اعتياد مورد بررسي قرار گرفتند.
نتايج: افزايش معني داري در تعداد پرش در گروهي که ال-آرژينين دريافت کرده بودند و کاهش معني داري در ميزان مدفوع در گروهي که
L-NAME دريافت کرده بودند ديده شد.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق حاکي از اثر مثبت
NO بر ميزان بروز علايم ترک مي باشد. بنابراين احتمالا مهار مسير نيتريک اکسايد در معتادين در حال ترک بتواند از شدت علايم آزاردهنده سندرم ترک جلوگيري نمايد .

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 64  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی