برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرات افزایش مقادیر مختلف پودر زیره سیاه به جیره غذایی بر عملکرد گله و بازدهی غذا در جوجه های گوشتی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: شيباني حسن,صالحي محمود,جنابي رضا,نقي نژاد مرتضي
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: زيره (Buniuim spp) در زمره کهن ترين گياهان در طب سنتي ايران است که براي مقاصد درماني و پيشگيري از اختلالات گوارشي و تقويت فعاليت دستگاه گوارش استفاده ميشود. با توجه به پيشينه اثرات گوارشي زيره در انسان و برخي دامها و به منظور گسترش زمينه کاربردهاي جديد از غذاها و بالا بردن راندمان جيره غذايي طيور با استفاده از پتانسيل هاي بومي گياهي در اين مطالعه قابليت هاي تغذيه اي ديگري از زيره سياه در جوجه هاي گوشتي ارزيابي شده است.
روشها: به اين منظور 800 قطعه جوجه خروس يکروزه گوشتي سويه تجاري
"RASS" در سن 8 روزگي و با وزن 150±5 گرم بصورت تصادفي به چهار تيمار C, B, A و D تقسيم شدند (هر تيمار داراي پنج تکرار و هر تکرار 40 قطعه جوجه). تيمارهاي C, B, A و D به ترتيب با جيره هاي حاوي 0% و 3/0% و 7/0% و 1% پودر زيره سياه (Bunium Persicum) که طبق جداول NRC بالانس شده بودند از 8 تا 56 روزگي به طور آزاد تغذيه شدند. شاخصهاي وزن زنده و غذاي مصرفي و ضريب تبديل غذا FCR) و تلفات بطور هفتگي در سنين 35، 28، 21، 14، 49، 42 و 56 روزگي اندازه گيري و ثبت شد. روش آماري مطالعه آناليز واريانس و آزمون دانکن با استفاده از نرم افزار SPSS بود.
نتايج: طبق نتايج بدست آمده وزن زنده و غذاي مصرفي در جوجه هاي تغذيه شده با جيره محتوي يک درصد زيره (گروه
(D در سنين 56، 49، 42، 35 بطور معني داري (p<0.05) بيشتر از گروه هاي A،B و C بود. وزن زنده و غذاي مصرفي در بين گروه هاي A و B و C در هيچ سني تفاوت معني داري نداشت. شاخص FCR در بين گروه هاي A، B، C، D با يکديگر در سنين مختلف هيچگونه اختلاف معني داري را نشان نداد.
نتيجه گيري: از آنجاييکه تحقيقات متعددي سهم افزايش مصرف غذا را در رشد طيور (افزايش وزن) بيشتر از سهم بهبود
FCR مي دانند، لذا به نظر مي رسد افزودن يک درصد زيره سياه به جيره عليرغم عدم بهبود FCR با افزايش مصرف غذا توسط جوجه ها موجب افزايش وزن آنها شده است. از اين قابليتهاي زيره سياه مي توان در جيره هاي رشد و پاياني (نه جيره آغازين) به منظور افزايش عملکرد گله و در جيره هاي درماني و مواقع استرس که مصرف غذا کم ميشود استفاده کرد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 84  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی