برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان و طراحی مدل سروکوال

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ولي اله پور مرتضي,فلاح وحيد
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي سوادآموزي و ارتقاي سلامت
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه گلبانگ جوان و موسسه آموزش عالي کاشمر با تاييديه سازمان نهضت سوادآموزي
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

خدمات جزء لاينفک زندگي امروز به شمار مي رود. تمامي صنايع مستقل از اينکه در چه کسب و کاري فعاليت دارند، با مفهوم خدمت سر و کار دارند. تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي و با توجه به نحوه گردآوري داده ها از نوع تحقيقات توصيفي- پيماشي است. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل يک پرسشنامه بي نام جهت سنجش و ارزيابي سوالات تحقيق مي باشد. پرسشنامه در يک مرحله در بين دانشجويان توزيع شد و براساس طيف پنج درجه اي ليکرت تنظيم گرديده است. جامعه آماري اين تحقيق شامل دانشجويان مراکز آموزش عالي شهرستان بابلاست. حجم نمونه موردنظر در مجموع 192 نفر مي باشد. براساس نتايج تحقيق به طور کلي ميزان تاثيرگذاري متفاوت ابعاد پنج گانه بر کيفيت خدمات آموزشي با توجه به نظرات دانشجويان نمايان شده است. و يافته ها به طور خلاصه نشانگر اين است که تمامي ابعاد پنج گانه اثرات معناداري بر بعد کيفيت خدمات آموزشي داشته اند.

 
کلید واژه: صنعت دانشگاه، کيفيت خدمات آموزشي، مدل سروکوال
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 66   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی