برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی سطح تحصیلات والدین و انتخاب الگوی حل مساله در رابطه با فرزند کم توان ذهنی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عجم زيبد نجمه*,علي محمدي حسن
 
 *دانشگاه پيام نور گناباد
 
عنوان همایش: همايش ملي سوادآموزي و ارتقاي سلامت
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه گلبانگ جوان و موسسه آموزش عالي کاشمر با تاييديه سازمان نهضت سوادآموزي
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

تحقيق حاضر با هدف بررسي سطح تحصيلات والدين و انتخاب الگوي حل مساله در بين خانواده هاي داراي فرزند کم توان ذهني شهرستان گناباد در سال 1393 انجام شده است. اين پژوهش مقطعي، در سطح علي و با تکنيک پيمايش صورت گرفته است. جامعه آماري شامل خانواده هاي داراي فرزند کم توان ذهني گناباد است که حدود 300 خانواده بودند. حجم نمونه 169 خانواده برآورد شده که به کمک روش نمونه گيري ساده انتخاب گرديده اند. براي دست يابي به اين هدف به عنوان مباني اصلي پژوهش از مقياس سبک حل مساله زوريلا وگلدفرد استفاده نموديم. يافته ها نشان مي دهد که تحصيلات پدر بر روي ابعاد جهت گيري منفي به مساله، سبک تکانشي و سبک اجتنابي از ابعاد الگوي حل مساله همبستگي از نوع منفي دارد. تحصيلات مادر نيز تنها بر بعد سبک تکانشي تاثير نداشته و همبستگي و رابطه تحصيلات مادر نسبت به تحصيلات پدر بر روي ابعاد مختلف الگوي حل مساله، بيشتر مي باشد.

 
کلید واژه: سطح تحصيلات، الگوي حل مساله، کم توان ذهني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 60   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی