برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي رابطه بين کيفيت زندگي و احساس بهزيستي روانشناختي زنان سرپرست خانوار

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حسن لو مهدي*
 
 *آموزش و پرورش استان زنجان
 
عنوان همایش: همايش ملي سوادآموزي و ارتقاي سلامت
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه گلبانگ جوان و موسسه آموزش عالي کاشمر با تاييديه سازمان نهضت سوادآموزي
زمان:  1394دوره 1
 
 
چکیده: 

با عنايت به اينکه امروزه تعداد زنان سرپرست خانوار روبه فزوني است و اين افراد با مشکلات مختلفي درگير هستند، مقوله کيفيت زندگي آنان از اهميت ويژه اي برخوردار است. تحقيق پيش رو با هدف بررسي رابطه بين کيفيت زندگي و احساس بهزيستي روانشناختي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي شهرستان زنجان انجام گرفته و از نظر کنترل شرايط پژوهش يک بررسي پيمايشي با استفاده از تکنيک پرسشنامه و از نظر زمان، مقطعي بوده است. جامعه آماري تحقيق، زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي شهرستان زنجان مي باشند که از بين 1150 نفر، 290 نفر با استفاده ازفرمول کوکران به دست آمده است که با استفاده از شيوه نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده اند. يافته هاي تحقيق بيانگر اين است که بين متغير کيفيت زندگي و ابعاد آن (سلامت جسماني، سلامت رواني، سلامت روابط اجتماعي و سلامت محيطي) واحساس بهزيستي روانشناختي رابطه وجود دارد. بنابراين افرادي که احساس بهزيستي بالاتري داشته باشند، کيفيت زندگي مطلوبتري خواهند داشت. بنابراين توجه ويژه به راهکارهاي ارائه شده در اين مقاله ضروري به نظر مي رسد.

 
کلید واژه: زنان سرپرست خانوار، کيفيت زندگي، احساس بهزيستي روانشناختي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 176   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی