برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه کیفیت زندگی مردان معتاد و غیرمعتاد در شهرستان شیروان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: همتي هوشنگ*
 
 *آموزش و پرورش شيروان
 
عنوان همایش: همايش ملي سوادآموزي و ارتقاي سلامت
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه گلبانگ جوان و موسسه آموزش عالي کاشمر با تاييديه سازمان نهضت سوادآموزي
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف مقايسه کيفيت زندگي در مردان معتاد و مردان غير معتاد در شهرستان شيروان انجام گرفت. اين پژوهش از نوع علي- مقايسه اي مي باشد. جامعه آماري 130 نفر معتاد و 108 نفر غير معتاد بودند، که با استفاده از جدول مورگان و نمونه گيري تصادفي تعداد 97 نفر معتاد و 86 نفر از افراد غير معتاد که از نظر جنس، سن و تحصيلات با گروه معتادان همتاسازي شده بودند مورد مقايسه قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه کيفيت زندگي گردآوري شد. با استفاده از آزمون T مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که بين کيفيت زندگي دو گروه تفاوت معناداري وجود دارد (p<0.05) به احتمال بيشتر سوء مصرف مواد ممکن است کيفيت زندگي افراد را پايين بياورد.

 
کلید واژه: کيفيت زندگي، اعتياد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 207   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی