برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه سبک های یادگیری دانشجویان موفق و ناموفق رشته ریاضی دانشگاه پیام نور استان مازندران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نقي پور اكبر*
 
 *آموزش و پرورش شهرستان تنکابن، استان مازندران
 
عنوان همایش: همايش ملي سوادآموزي و ارتقاي سلامت
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه گلبانگ جوان و موسسه آموزش عالي کاشمر با تاييديه سازمان نهضت سوادآموزي
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش مقايسه سبک هاي يادگيري دانشجويان بر اساس بعضي از متغيرهاي تحصيلي و جمعيت شناختي آنها بوده است. اين تحقيق، توصيفي از نوع علي- مقايسه اي بود. جامعه آماري پژوهش تمامي دانشجويان رشته رياضي دانشگاه پيام نور استان مازندران در سال 1392 بودند. با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي و با توجه به جدول مورگان 120 دانشجو به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. جهت سنجش سبک يادگيري از پرسشنامه کلب استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون خي دو استفاده گرديد. نتايج تجزيه توصيفي داده ها نشان ميدهند که دانشجويان موفق و ناموفق به ترتيب داراي سبک يادگيري ترجيحي جذب کننده و سبک يادگيري واگرا بودند. همچنين دانشجويان سال اول و دوم داراي سبک ترجيحي همگرا و دانشجويان سالهاي سوم و چهارم سبک يادگيري جذب کنندگي بودند. البته در مجموع بدون توجه به عملکرد تحصيلي، توزيع متوازني بين چهار سبک يادگيري دانشجويان مشاهده شده است. اما نتايج تحليل استنباطي نشان داد که سبک يادگيري داشجويان با توجه به عمکرد تحصيلي و جنسيت تفاوت مي نمايد اما اين تفاوت با توجه به سنوات تحصيلي دانشجويان معني دار نبود.

 
کلید واژه: سبک يادگيري، عملکرد تحصيلي، دانشجويان رياضي، دانشگاه پيام نور
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 123   pdf-file
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی