نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه ساده و چندگانه خودکارآمدی والدین و عملکرد تحصیلی در درس ریاضی با خودکارآمدی عمومی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رحيمي معصومه*,واعظ فر سيدسعيد,رضايي علي محمد,خسروي معصومه,محبي انابت علي
 
 *دانشگاه سمنان، سمنان، ايران
 
عنوان همایش: همايش ملي سوادآموزي و ارتقاي سلامت
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه گلبانگ جوان و موسسه آموزش عالي کاشمر با تاييديه سازمان نهضت سوادآموزي
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر تعيين رابطه ساده و چندگانه خودکارآمدي والدين و عملکرد رياضي با خودکارامدي عمومي در دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان سمنان بود. به منظور نيل به هدف پژوهش، دانش آموزان به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب و به پرسشنامه خودکارآمدي عمومي شرر را پاسخ دادند، همچنين والدين آنها پرسشنامه خودکارامدي والدين برکلي را تکميل نمودند. داده هاي حاصله با استفاده از همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد عملکرد رياضي، زير مقياس هاي پيشرفت کودک و زير مقياس راهبردهاي مادرانه با خودکارامدي عمومي دانش آموزان رابطه مثبت و معني داري دارد. نتايج اين پژوهش مي تواند به معلمان و والدين در زمينه بهبود خودکارامدي عمومي دانش آموزان با توجه به نقش موفقيت هاي تحصيلي در درس رياضي و تاثير خودکارامدي والدين کمک نمايد.

 
کلید واژه: خودکارآمدي عمومي، خودکارآمدي والدين، عملکرد رياضي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 64   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی