برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه هوش هیجانی و جهت گیری مذهبی با سلامت روان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مهاجران بهناز,فتاحي ويدا,مهنا سعيد*
 
 *دانشگاه سمنان
 
عنوان همایش: همايش ملي سوادآموزي و ارتقاي سلامت
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه گلبانگ جوان و موسسه آموزش عالي کاشمر با تاييديه سازمان نهضت سوادآموزي
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

پژوهش با هدف بررسي رابطه هوش هيجاني و جهت گيري مذهبي با سلامت رواني در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملکان انجام شد. پژوهش از نوع همبستگي است. براي تعيين حجم نمونه از جدول کرجسي و مورگان استفاد شد و 40 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند (جامعه آماري: 120 نفر). براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه هاي هوش هيجاني بار- آن، جهت گيري مذهبي آلپورت و سلامت عمومي گلدبرگ استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام تحليل شدند. نتايج حاکي از اين بود که هوش هيجاني و جهت گيري مذهبي با سلامت رواني رابطه معناداري دارند. همچنين، خودشکوفايي (از ابعاد هوش هيجاني) و جهت گيري دروني (از ابعاد جهت گيري مذهبي) قادر به پيش بيني سلامت رواني بودند. در نتيجه، مي توان با آموزش هوش هيجاني و پايبندي به باورهاي مذهبي، سلامت روان بالاتري را براي افراد به ارمغان آورد.

 
کلید واژه: هوش هيجاني، جهت گيري مذهبي، سلامت رواني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 144   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی