برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه شیوع قلدری در دانش آموزان دختر و پسر مدارس متوسطه شهر قم

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اكبري بلوطبنگان افضل*,طالع پسند سياوش
 
 *گروه علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه سمنان، سمنان، ايران
 
عنوان همایش: همايش ملي سوادآموزي و ارتقاي سلامت
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه گلبانگ جوان و موسسه آموزش عالي کاشمر با تاييديه سازمان نهضت سوادآموزي
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

قلدري در مدرسه به عنوان يکي از آسيب هاي اجتماعي فراگير در نظام هاي آموزش و پرورش سراسر جهان مطرح مي باشد. از اين رو هدف از پژوهش حاضر بررسي مقايسه اي شيوع قلدري در دانش آموزان دختر و پسر مدارس متوسطه بود. طرح پژوهش حاضر توصيفي- مقايسه اي مي باشد. از بين کليه دانش آموزان مدارس متوسطه شهر قم تعداد 400 نفر (200 دختر و 200 پسر) به روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند. همه آنها پرسشنامه شيوع قلدري (BPQ) را تکميل کردند. براي تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي (ميانگين و انحراف استاندارد) و استنباطي (آزمون t مستقل) استفاده شد. کليه تحليل ها با نرم افزار SPSSV22 اجرا شد. نتايج نشان داد ميزان قلدري در بين دو گروه دختران و پسران تفاوت معني داري وجود دارد (t=1.89 و p=0.025). به اين معنا که ميانگين دختران در مولفه نفع اجتماعي بالاتر از پسران بوده در حالي که پسران در دو مولفه قلدري و قرباني ميانگين بيشتري بدست آورده اند. در نهايت نتايج اين پژوهش نشان داده است که تفاوت معني داري در ميزان شيوع قلدري بين دو گروه دختران و پسران وجود دارد، لذا پيشيگري از قلدري و کاهش آن، آگاهي خانواده ها، مديران، معاونان و معلمان از علائم اين مشکل و راه هاي برخورد با اين مساله کاملا ضروري است.

 
کلید واژه: شيوع قلدري، دانش آموزان، مدارس متوسطه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 188   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی