برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه بين نگرش مذهبي و شادکامي در بين دختران و پسران دبيرستان هاي شبانه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كاشفي طيبه*,منتظرتربتي عصمت,رضايي الهه,فكري اعظم
 
 *دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه، تربيت حيدريه، ايران
 
عنوان همایش: همايش ملي سوادآموزي و ارتقاي سلامت
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه گلبانگ جوان و موسسه آموزش عالي کاشمر با تاييديه سازمان نهضت سوادآموزي
زمان:  1394دوره 1
 
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف بررسي رابطه نگرش مذهبي با شادکامي دختران و پسران دبيرستان هاي شبانه تربت حيدريه تدوين يافته است. از ميان دبيرستان هاي شبانه تربت حيدريه در سال تحصيلي 1394، 130 نفر (90 دختر و 40 پسر) به روش نمونه گيري تصادفي ساده از هر دو جنس انتخاب شده اند. ابزار اين پژوهش، پرسش نامه نگرش سنج مذهبي و پرسش نامه شادکامي آکسفورد(OHI)  بود. اين پژوهش از نوع همبستگي است و براي تجزيه و تحليل داده ها، علاوه بر روش هاي آمار توصيفي نظير ميانگين و انحراف معيار از روش آمار استنباطي همانند ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج حاصل از ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که بين نگرش مذهبي و شادکامي دختران دبيرستاني اين شهرستان در سطح p<0.0001 رابطه مثبت معناداري وجود دارد. همچنين دختران دبيرستاني متاهل شادکام تر و نگرش ديني بيشتري نسبت به دختران دبيرستاني مجرد داشتند.

 
کلید واژه: دبيرستان شبانه، شادکامي، نگرش مذهبي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 54   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی