برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

سنجش عوامل تاثیرگذار بر گرایش افراد به مدیریت بدن و الگوی پوشاک در شهر گناباد

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اصغري اقدس*,طاحوني شورابي مريم,صديقي سمانه
 
 *گروه علوم اجتماعي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گناباد
 
عنوان همایش: همايش ملي سوادآموزي و ارتقاي سلامت
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه گلبانگ جوان و موسسه آموزش عالي کاشمر با تاييديه سازمان نهضت سوادآموزي
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

امروزه جذابيت جسماني به عنوان يکي از عوامل شکل دهنده روابط افراد از اهميت بسياري برخوردار است و رفتارهاي گوناگون بهداشتي نظير بدنسازي، رژيم هاي غذايي، تجهيزات ورزشي و آرايشي مختلف براي مراقبت از بدن ايجاد شده است. تحقيق حاضر با هدف بررسي عوامل موثر بر گرايش افراد به مديريت بدن و الگوي پوشاک در شهرستان گناباد انجام شد. در اين پژوهش توصيفي- تحليلي و مقطعي جامعه آماري شامل تمامي ساکنان 19-50 ساله ساکن شهر گناباد مي باشد حجم نمونه با توجه به امکانات محقق 260 نفر انتخاب شد. اعضاي نمونه با استفاده از شيوه نمونه گيري ترکيبي انتخاب شدند. با توجه به نتايج آزمون هاي همبستگي، بين تصور افراد از پايگاه اقتصادي- اجتماعي (p=-0.059)، سن (p=-0.07)، وضعيت تاهل (p=0.114) و جنسيت (p=0.155) با مديريت بدن رابطه معنادار وجود ندارد. همچنين رابطه بين تحصيلات و گرايش به مديريت بدن (p=-0.059) در سطح خطاي 0.002 معنادار مي باشد.

 
کلید واژه: مديريت بدن، الگوي پوشاک، نگرش
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 57   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی