برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

هوش هیجانی و فرسودگی شغلی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جاجرمي محمود,رحمتي فرشته
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي سوادآموزي و ارتقاي سلامت
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه گلبانگ جوان و موسسه آموزش عالي کاشمر با تاييديه سازمان نهضت سوادآموزي
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

فرسودگي به عنوان حالت روان شناختي تعريف مي شود که از سطوح ابتلاي استرس هاي طولاني مدت در زندگي شغلي ناشي مي شود. اين پروهش با هدف تعيين رابطه بين هوش هيجاني و فرسودگي شغلي انجام شده است. جامعه آماري شامل کليه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد در سال 1392 بود که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده نمونه گيري انجام شد. ابزار گردآوري داده ها در اين پژوهش براي سنجش هوش هيجاني، پرسشنامه هوش هيجاني بار- ان و براي سنجش فرسودگي شغلي، پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلچ و جکسون مورد استفاده قرار گرفت جهت تحليل داده ها آزمون رگرسيون و روش همبستگي پيرسون استفاده گرديد. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که بين هوش هيجاني با فرسودگي شغلي ارتباط معني داري وجود دارد. افرادي که قدرت مديريت هيجاناتشان را دارند و آنها را در مسير درستي قرار مي دهند بهترين بهره برداري را از هيجانات شان مي کنند و ديگران را در مسير هدف هايشان قرار مي دهند از اين رو کمتر دچار فرسودگي شغلي مي شوند.

 
کلید واژه: هوش هيجاني، فرسودگي شغلي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 200   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی