برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه سلامت روانی با بهزیستی روان شناختی مادران کودکان عادی و کودکان کم توان ذهنی تربیت پذیر 12-7 سال در شهرستان شادگان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: تميمي پور حميد,قاطع لطيفه
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي روانشناسي و علوم تربيتي
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شادگان
زمان:  1394دوره 2
 
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه سلامت رواني با بهزيستي روانشناختي مادران کودکان عادي و مادران داراي کودکان کم توان ذهني تربيت پذير 12-7 ساله در شهرستان شادگان مي باشد. آزمودني هاي اين پژوهش متشکل از 50 نفر مادران کودکان عادي و 50 نفر از مادران کودکان کم توان ذهني تربيت پذير 12-7 ساله بودند. روش نمونه گيري، روش خوشه اي بود که از آن در مواردي که فهرست کامل افراد جامعه مورد مطالعه در دسترس نباشند، استفاده مي شود. جامعه آماري شامل مادران دانش آموزان عادي و مادر کودکان کم توان ذهني تربيت پذير (12-7 سال) شهرستان شادگان بودند. ابزار پژوهش نيز شامل دو پرسشنامه سلامت رواني (GHQ-28) و پرسشنامه بهزيستي روانشناختي (طبسي زنجاني) مي باشد. پرسشنامه سلامت رواني 28 ماده دارد که 7 ماده آن نشانه هاي جسماني، 7 ماده علايم اضطراب، 7 ماده اختلال در کنش اجتماعي و 7 ماده ديگر علايم افسردگي را مي سنجد. پرسشنامه بهزيستي روانشناختي 77 ماده دارد که 19 ماده آن رضايت از زندگي، 13 ماده شادي و خوشبيني، 8 ماده رشد و بالندگي، 8 ماده ارتباط مثبت با ديگران و 10 ماده ديگر خود مختاري را مي سنجد. روش پژوهش از نوع همبستگي مي باشد که يکي از انواع روش هاي تحقيق توصيفي (غيرآزمايشي) مي باشد. نتايج حاصل از يافته هاي آماري نشان داد که به طور کلي بين سلامت رواني مادران کودکان عادي و مادران کودکان کم توان ذهني تربيت پذير تفاوت معني داري وجود دارد. بدين معني که مادران کودکان عادي از سلامت روان بيشتري برخوردارند. همچنين بين نمره بهزيستي روانشناختي مادران کودکان عادي و مادران کودکان کم توان ذهني تربيت پذيرتفاوت معني داري وجود دارد.

 
کلید واژه: سلامت رواني، بهزيستي روان شناختي و کودکان کم توان ذهني تربيت پذير
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 188   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی