برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر رضایت زناشویی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شهرويي شهريار,شهرويي عبدالعظيم,علويان عباس
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي روانشناسي و علوم تربيتي
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شادگان
زمان:  1394دوره 2
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر افزايش رضايت زناشويي زوحين مراحعه کننده به مرکز مشاوره شهرستان شادگان بود. نمونه آماري، شامل 34 زوج مشکل دار که به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمايشي و گروه گواه. گمارده شدند. ازهر دو گروه به وسيله ي پرسش نامه رضايت زناشويي انريچ، پيش آزمون به عمل آمد. سپس، گروه آزمايش به مدت 9 هفته، هفته اي يک جلسه 90 دقيقه اي در معرض متغير مستقل (آموزش مهارتهاي زندگي)، قرارگرفت و نهايتا هر دو گروه آزمايش و گواه مورد پس آزمون قرار گرفتند. طرح پژوهش از نوع پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود و براي تحليل داده ها از t گروه هاي مستقل و تحليل واريانس عاملي در سطح معناداري (p<0.0001) استفاده گرديد. نتايج به دست آمده نشان داد آموزش مهارتهاي زندگي باعث افزايش رضايت زناشويي گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل مي شود. بعلاوه از لحاظ ميزان اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر رضايت زناشويي بين دو جنس زن و مرد، تفاوت معني داري مشاهده نشد.

 
کلید واژه: مهارت هاي زندگي، رضايت زناشويي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 444   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی