برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

حساسیت آنتی بیوتیکی باکتریهایاستافیلوکوکوس ارئوس جداشده از موارد ورم پستان

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: خليلي محمد,آب شناس جليل,محسني آزاده*
 
 *دانشکده دامپزشکي، دانشگاه شهيد باهنر کرمان
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: ورم پستان گاو به خاطر تحميل هزينه هاي سنگين به عنوان يکي از اصلي ترين مشکلات فارمهاي گاو شيري محسوب مي گردد. استافيلوکوکوس ارئوس شايع ترين ميکروارگانيسم جدا شده از موارد ورم پستان است. اين باکتري اغلب سبب عفونتهاي تحت باليني شده و درمان عفونتهاي ناشي از اين باکتري در دامپزشکي بسيار مشکل مي باشد. هدف از انجام اين مطالعه بررسي الگوي حساسيت آنتي بيوتيکي استافيلوکوکوس ارئوس هاي جدا شده از موارد ورم پستان گاو در فارمهاي گاو شيري کرمان مي باشد.
روش ها: تعداد 18 سويه استافيلوکوکوس ارئوس از موارد باليني و تحت باليني ورم پستان جدا گرديد و آنتي بيوگرام سويه ها با روش انتشار ديسک مورد سنجش قرار گرفت.
نتايج: اکثريت سويه هاي استافيلوکوکوس (%2/72) غير هموليتيک بودند. اغلب
سويه ها (%4/94) به اکسي تتراسيکلين و %7/77 از باکتريها به پني سيلين مقاوم بودند. همه سويه ها به اريترومايسين و تري متوپريم-سولفامتاکسازول حساس بودند.
نتيجه گيري: اکثر سويه هاي ورم پستان جدا شده از موارد باليني حاکي از مقاومت بالاي سويه هاي استافيلوکوکوس ارئوس در مقلبل آنتي بيوتيکهايي چون اکسي تتراساکلين و پني سيلين و مقاومت نسبي در برابر آمپي سيلين بود، اين امر ضرورت انجام تستهاي آنتي بيوگرام را قبل از انجام درمان ميرساند
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 83  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی