برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان جمعیت هلال احمر خراسان شمالی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پرفند ابراهيم*,سليمان پورعمران محبوبه
 
 *جمعيت هلال احمر خراسان شمالي، بجنورد، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي روانشناسي و علوم تربيتي
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شادگان
زمان:  1394دوره 2
 
چکیده: 

آموزش نيروي انساني يکي از مطمئن ترين و اساسي ترين راه هاي رسيدن به بهسازي منابع انساني مي باشد. اين تحقيق با هدف سنجش اثر بخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت کارکنان جمعيت هلال احمر خراسان شمالي و عوامل موثر بر اين اثربخشي انجام شده است. جامعه آماري تحقيق متشکل از کليه کارکنان شرکت کننده در دوره هاي آموزش ضمن خدمت در جمعيت هلال احمر خراسان شمالي (تعداد 45 نفر) بودند. روش تحقيق به کار گرفته شده از نوع ميداني بوده و ابزار اصلي جمع آوري اطلاعات، علاوه بر منابع کتابخانه اي استفاده از پرسشنامه مي باشد که اطلاعات آن به کمک نرم افزار spss نسخه 17 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفته است. با استفاده از روش آزمون T جفت شده جهت بررسي اثربخشي آموزش ضمن خدمت کارکنان، با توجه به آزمون تي جفت شده سطح معني داري (0.00) بدست آمد که مقدار آن از 0.05 کوچکتر بوده بنابراين فرض صفر رد شده و از طرفي در ميان حدکران بالا و پايين اختلاف فواصل اطمينان نيز صفر وجود ندارد لذا تفاوت معني داري بوده که حاکي از تاثير بسيار بالاي آموزش ضمن خدمت کارکنان جمعيت هلال احمر دارد که اين تاثير بالاي آموزش ضمن خدمت در سايه استفاده نمودن از اساتيد مجرب و بادانش و تهيه نمودن امکانات مناسب آموزشي از طرف سازمان جمعيت هلال احمر محقق مي گردد.

 
کلید واژه: آموزش ضمن خدمت، جمعيت هلال احمر، آزمون تي جفت شده، خراسان شمالي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 123   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی