برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

پیش بینی اضطراب ریاضی بر اساس مهارت های شناختی و فراشناختی در بین دانش آموزان ریاضی و تجربی شهر قم

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بزرگ پوري مرواريد*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شادگان
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي روانشناسي و علوم تربيتي
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شادگان
زمان:  1394دوره 2
 
چکیده: 

عليرغم اهميت درس رياضيات براي دانش آموزان رشته هاي تجربي و رياضي، اين دانش آموزان همچنان در اين درس داراي ضعف اساسي مي باشند، که مي تواند ناشي از متغيرهاي انگيزشي باشد، بر اين اساس، هدف پژوهش حاضر پيش بيني اضطراب رياضي دانش آموزان رياضي و تجربي براساس متغيرهاي شناختي و فراشناختي در بين دانش آموزان رشته هاي تجربي و رياضي بود. بدين منظور با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده تعداد 340 نفر به عنوان نمونه پژوهشي از بين جامعه آماري 3471 نفري دانش آموزان رشته هاي تجربي و رياضي شهر قم انتخاب شدند و به پرسشنامه هاي، آزمون اضطراب رياضي و پرسشنامه راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي پاسخ دادند. يافته هاي تحقيق نشان داد که، بين راهبردهاي شناختي و فراشناختي با اضطراب امتحان رابطه منفي معني داري در سطح 0.01 وجود دارد، همچنين، راهبردهاي فراشناختي قادر به پيش بيني 49 درصد از تغييرات اضطراب رياضي و نيز مهارت هاي شناختي قادر به پيش بيني 16 درصد از تغييرات اضطراب رياضي بودند.

 
کلید واژه: اضطراب رياضي، مهارت هاي شناختي، مهارت هاي فراشناختي، راهبردهاي يادگيري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 127   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی