برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير روش تدريس يادگيري مشارکتي بر ميزان يادگيري دانش آموزان پايه اول دبستان در مفهوم الگويابي

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نصيري فريده,خيرخواهان سمانه,چتري محبوبه
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي روانشناسي و علوم تربيتي
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شادگان
زمان:  1394دوره 2
 
 
چکیده: 

دانش رياضيات به عنوان يک ابزار براي استفاده در زندگي روزمره براي وجود هر جامعه اي مهم است. اين ابزار دانش آموزان را مجهز مي کند تا با مجموعه اي منحصر به فرد و قدرتمند به درک جهان رسيده و به اعضاي مولد جامعه تبديل شوند. هدف پژوهش حاضر بررسي اثر روش تدريس يادگيري مشارکتي بر ميزان يادگيري دانش آموزان پسر اول دبستان در مفهوم الگويابي مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق را کليه دانش آموزان پسر اول دبستان شهرستان سرخه تشکيل مي دهند که تعداد 40 نفر از آن ها با روش تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند و در پژوهش شرکت داده شده اند. اين پژوهش از نوع شبه آزمايشي پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل مي باشد. در گروه آزمايش، تدريس با استفاده از روش تدريس يادگيري مشارکتي و در گروه کنترل، تدريس با استفاده از روش سنتي انجام شد. سپس ميزان يادگيري دانش آموزان به وسيله پس آزمون سنجيده شد و داده هاي پژوهش با نرم افزار spss22 و با استفاده از آزمون تي مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که بين ميزان يادگيري دانش آموزان گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداري وجود دارد و روش تدريس يادگيري مشارکتي بر يادگيري دانش آموزان مورد مطالعه در آموزش اين مفهوم اثر دارد، تجاوز نمايد.

 
کلید واژه: يادگيري مشارکتي، اول، دبستان، الگويابي، الگوي تدريس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 312   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی