برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر احساس تنهایی دانش آموزان دختر متوسطه شهر آبادان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: غضنفري شبانكاره منور*,همايي رضوان
 
 *واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامي، اهواز، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي روانشناسي و علوم تربيتي
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شادگان
زمان:  1394دوره 2
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر احساس تنهايي دانش آموزان انجام شد. اين پژوهش به صورت آزمايشي با پيش آزمون و پس آزمون و همراه با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماري مورد مطالعه شامل کليه دانش آموزان دختر مشغول به تحصيل در دبيرستان هاي شهر آبادان بودند. نمونه پژوهش شامل 40 نفر از جامعه مذکور بود که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب و به دو گروه آزمايش و کنترل گمارده شدند. قبل از آموزش مهارت هاي اجتماعي از هر دو گروه آزمايش و کنترل پيش آزمون گرفته شد. سپس، به گروه آزمايش مهارت هاي اجتماعي در 12 جلسه 50 دقيقه اي آموزش داده شد. پس از اتمام دوره آموزشي از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. ابزار اصلي پژوهش پرسشنامه احساس تنهايي بود. به منظور تحليل داده ها از تحليل کوواريانس استفاده شد. يافته ها نشان داد که آموزش مهارت هاي اجتماعي باعث کاهش معني دار احساس تنهايي در دانش آموزان گروه آزمايش در مقايسه با دانش آموزان گروه کنترل شد.

 
کلید واژه: مهارت هاي اجتماعي، احساس تنهايي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 260   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی