نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه تاثیر آموزش های اکتشافی و فراشناخت بر پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت درس علوم دانش آموزان پایه چهارم مقطع ابتدایی شهرستان مسجد سلیمان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كياني سام محمد,نعمت زاده ليلا
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي روانشناسي و علوم تربيتي
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شادگان
زمان:  1394دوره 2
 
چکیده: 

تحقيق حاضر با هدف بررسي مقايسه تاثير آموزش هاي اکتشافي و فراشناخت بر پيشرفت تحصيلي و انگيزه پيشرفت درس علوم دانش آموزان پايه چهارم مقطع ابتدايي شهرستان مسجدسليمان انجام گرفت. اين پژوهش از نوع شبه آزمايشي است و به پيش آزمون و پس آزمون در دو گروه اجرا شده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل دانش آموزان پسر پايه چهارم ابتدايي شهرستان مسجدسليمان مي باشد. در اين تحقيق ابتدا يک مدرسه از ميان مدارس ابتدايي انتخاب و سپس دو کلاس هاي چهارم يک کلاس براي گروه اکتشافي و يک کلاس براي گروه اختصاص يافت. حجم نمونه در هر کلاس 30 نفر بودند. پيش آزموني محقق ساخته روي هر دو گروه اجرا شد و سپس به مدت 15 جلسه تحت آموزش قرار گرفتند. در نهايت از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد و نتايج بدست آمده مورد تجزيه تحليل قرار گرفتند. نتايج بدست آمده از اين پژوهش نشان داد که بين ميانگين پيشرفت تحصيلي و انگيزه پيشرفت دانش آموزاني که با روش اکتشافي آموزش مي بينند و دانش آموزاني که با روش فراشناخت آموزش مي بينند تفاوت وجود دارد.

 
کلید واژه: روش تدريس، روش تدريس اکتشافي، روش تدريس فراشناخت، پيشرفت تحصيلي، انگيزش پيشرفت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 303   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی