برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

حقوق شهروندی در بوستان سعدی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ذوقي كوهي معصومه*
 
 *دانشگاه علوم و تحقيقات ساوه
 
عنوان همایش: همايش بين المللي جستارهاي ادبي، زبان و ارتباطات فرهنگي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه سفيران فرهنگي مبين
زمان:  1395دوره 1
 
چکیده: 

در اين پژوهش که با هدف کلي بررسي جايگاه مفاهيم مربوط به حقوق شهروندي در بوستان و انديشه سعدي شکل گرفته است، تلاش شده با انطباق نظريه هاي اين مصلح بشري با نگاه جهاني حقوق شهروندي، ابعاد و زواياي تازه اي از انديشه هاي سعدي بررسي گردد. در ضرورت و اهميت بحث اين که، سعدي چهره اي جهاني است و جايگاه وي در ميان جامعه شناسان، سياستمداران و حتي مردم عادي جايگاهي والا و ستودني است. او مبشر صلح و دوستي و هم و غمش از بين بردن خشونت ها و سوء تفاهم ها از اذهان و نفوس جامعه بشري است. از جمله علل انجام اين پژوهش، توجه انديشمندان حوزه هاي ديگر براي استفاده از اين ادب و فرهنگ در خصوص تبيين نظريات علمي و نيز تطبيق مضامين بکر و ناب اين فرهنگ با دستاوردهاي علمي، حقوقي و معرفي بزرگان ادب پارسي به عنوان الگوهايي براي ارائه تفکرات انسان دوستانه و همنوع گرايانه به جهانيان در عصر حاضر بوده است. روش تحقيق در اين مقاله توصيفي - کتابخانه اي و با تکيه بر رويکرد تفسير و تحليل است که با تلاش در کتاب بوستان به روش اسنادي صورت گرفته است. پيشينه اين پژوهش به مقالاتي پراكنده و اجمالي درباره حقوق شهروندي برمي گردد؛ اماتاكنون تحقيقي مدون و دانشگاهي در اين زمينهصورت نگرفته است. اهميت اين جستار در بررسي موشكافانه شاخصه هاي حقوق شهروندي در بوستان سعدي است كه مي تواند در تبيين الگوهايي مناسب براي حاکمان امروز مؤثرباشد. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد توجه سعدي به مقوله حقوق شهروندي عمدتا به وسعت انديشه، ريشه در اجتماعي بودن، زندگي و تربيت سعدي بر مي گردد. نتايج برآمده از اشعار اين شاعر نشان مي دهد که سعدي انديشه اي بشري و جهاني و به دور از تعصب و قشري گري داشته و توصيه به صفات نيکي چون مدارا، عدالت، بخشش، احسان و تساهل و تسامح و ... که زمينه ساز برقراري حقوق شهروندي است در بوستان سعدي جايگاهي خاص دارد.

 
کلید واژه: شهروند، حقوق شهروندي، انسان معاصر، سعدي، بوستان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 242   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی