برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی و مقایسه عوامل دموگرافیک دانشجویان از نظر میزان سلامتی روانی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: دودمان پروانه*,عباسي مصطفي
 
 *دانشگاه پيام نور، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعي
 
عنوان همایش: كنفرانس علمي پژوهشي راهكارهاي توسعه و ترويج آموزش علوم در ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  دانشگاه پيام نور گله دار فارس
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، بررسي و مقايسه عوامل دموگرافيک (جنس و رشته تحصيلي) دانشجويان از نظر ميزان سلامتي رواني و ابعاد آن (علائم جسماني، اضطراب، افسردگي و عملکرد اجتماعي) در گروهي از دانشجويان بود. شرکت کنندگان پژوهش شامل 524 دانشجو (386 دختر و 138 پسر) بودند که به شيوه تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. اين عده پرسشنامه سلامت رواني (گلدبرگ، 1979) را تکميل نمودند. تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از تحليل واريانس دو راهه بيانگر آن بود که جنسيت و رشته تحصيلي به صورت تعاملي بر سلامتي رواني دانشجويان تاثير معناداري دارد. بدين معني که جنسيت و رشته تحصيلي به عنوان متغيرهاي تاثيرگذار بر سلامتي رواني دانشجويان مطرح مي شوند. به علاوه نتايج آزمون تي مستقل نشان داد که بين دختران و پسران از لحاظ ميزان سلامتي رواني و دو مولفه اضطراب و علائم جسماني تفاوت معناداري وجود دارد. بدين معني که ميانگين نمره دختران در سلامتي رواني بيشتر از پسران است و ميانگين نمرات اضطراب و علائم جسماني پسران بيشتر از دختران است. همچنين يافته هاي توصيفي نشان داد که بهترين وضعيت سلامتي روان مربوط به دانشجويان دختر رشته هاي علوم پايه و سپس دختران رشته هاي علوم انساني و بعد از آن پسران رشته هاي علوم انساني و در نهايت پسران رشته هاي علوم پايه مي باشد.

 
کلید واژه: سلامتي روان، جنسيت، رشته تحصيلي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 89   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی