برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی بازتاب اصل سلسله مراتب در شهرهای ایرانی- اسلامی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ترابي زهره,عموهاشمي پگاه
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي معماري و شهرسازي بومي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه سفيران راه مهرازي، دانشگاه علم و هنر يزد
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

طراحي شهري ايراني- اسلامي، به نوعي بازتاب کاربرد کليه اصول ساختاري موجود در طبيعت مي باشد. کل هاي موجود در طبيعت از تعاملات کل هاي کوچکتر با مقياس هاي مختلف در سلسله مراتبي که تا ساختار ماده پيش م يرود، شکل گرفته اند. بنابراين در اين مقاله به سلسله مراتب به عنوان يکي از مهم ترين اصول موجود در عرفان اسلامي و مورد استفاده در شهرسازي ايراني- اسلامي پرداخته مي شود. اين اصل يکي از مهم ترين قوانين لازم براي دستيابي به انسجام شهري مي باشد. در شهرهاي گذشته ما سلسله مراتب به صورت پيوسته در کليه مقياس ها از استخوان بندي شهر تا ترکيبات معماري مورد توجه بوده است؛ ليکن مرور تجربيات شهري معاصر نشان مي دهد که لفظ سلسله مراتب به صورت صوري و غالبا موردي و موضعي مطرح بوده است نه اينکه مفهوم جامع آن) شامل موارد و مراتب لازمه و توجه به کليت کالبد فضاهاي شهري و معاني آن ها (مورد توجه قرار گيرد. در حقيقت چيدمان هاي شطرنجي و شبکه اي بسياري از طرح هاي شهري امروز تنها خيال انسجام شهري را با خود به همراه دارند؛ زيرا که در طر حهايي که امروزه با اهداف مختلف براي شهرها ارائه مي شوند، مقياس هاي مياني و فضاهاي اشتراکي به عنوان دو عنصر ايجاد کننده سلسله مراتب و متعاقبا انسجام شهري مورد فراموشي قرار گرفته اند. در اين مقاله ابتدا به تشريح مفهوم عام اين اصل و همچنين مفاهيم عرفاني آن در عرفان اسلامي و ايراني پرداخته شده است، سپس ابعاد مختلف اصل سلسله مراتب در محيط هاي مصنوع به کمک مصاديق تصويري شهرهاي ايراني- اسلامي مورد توجه قرار م يگيرد و در پايان با بررسي موارد فوق در نمونه موردي محدوده پيرامون بازار تهران، رهنمودهايي به منظور به کارگيري اين اصل در طراحي شهري امروز ارائه خواهد شد.

 
کلید واژه: عرفان اسلامي، شهر ايراني- اسلامي، اصل سلسله مراتب، مقياس هاي مياني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 81   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی