برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی راهکارهای اقلیمی معماری بومی شهر اراک در ایجاد شرایط آسایش اقلیمی مدارس

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: علاقمند سپيده*,حسيني سيدباقر
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، ايران
 
عنوان همایش: همايش ملي معماري و شهرسازي بومي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه سفيران راه مهرازي، دانشگاه علم و هنر يزد
زمان:  1394دوره 1
 
 
چکیده: 

اهميت تاثير راهکار هاي اقليمي معماري بومي بر شرايط آسايش از يک سو و تنوع شرايط اقليمي در کشور ما از سوي ديگر، انجام مطالعات و پژوهش را در اين زمينه ايجاب مي کند و لذا انجام تحقيقات در اين زمينه امري اجتناب ناپذير است. تاثير متقابل معماري و اقليم امري مهم بوده و در طرح هاي معماري توجه به شرايط اقليمي امري ضروري مي باشد بويژه در معماري سنتي راهکارهاي اقليمي معماري بومي بسيار مورد نظر بودند. استفاده از راهکارهاي اقليمي مي تواند به ايجاد شرايط آسايش فضاهاي معماري کمک شاياني کند. يکي از فضاهاي معماري، مدارس هستند که متاسفانه در طراحي آن ها توجه به راهکارهاي اقليمي معماري بومي مورد غفلت قرار گرفته است.
هدف از اين پژوهش ارائه راهکارهاي اقليمي معماري بومي شهر اراک در ايجاد آسايش اقليمي مدارس اين شهر است. روش انجام تحقيق در پژوهش حاضر پيمايشي ميباشد که با تکنيک دلفي انجام شده است. بدين ترتيب ابتدا پرسش نامه باز پاسخ ميان صاحب نظران توزيع شد، سپس پاسخ ها بررسي و تحليل شدند، در مرحله بعد راهکارها و معيار ها از ميان پاسخ ها استخراج شدند و در نهايت در جدول هدف-محتوا تنظيم شدند و راهکارها و معيارهاي مورد نظر جهت بهره گيري مشخص شدند
.
بدين ترتيب راهکارهاي طراحي اقليمي معماري بومي اراک جهت ايجاد آسايش اقليمي در مدارس اراک به گونه اي که به کارگيري آن براي معماران قابل اجرا باشد و در فراهم آوردن شرايط آسايش موثر گردد بر 4 دسته بندي: جهت گيري، جايگيري ساختمان، معماري ساختمان و مصالح و جزئيات پيشنهاد شدند و شاخصه هاي مربوطه ارائه گرديدند.

 
کلید واژه: راهکارهاي اقليمي، معماري بومي، مدارس، شرايط آسايش
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 173   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی