نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر عصاره آبی سیر و موسیر بر روی اندیس مقاوم به انسولین و تست تحمل گلوکز در موش های صحرایی مقاوم شده به انسولین با استفاده از غذای غنی از فروکتوز

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: جلال راضيه*,باقري سيدمجيد,مقيمي علي
 
 *گروه شيمي، دانشگاه فردوسي مشهد
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: در اين تحقيق اثر عصاره آبي سير و موسير بر روي انديس مقاومت به انسولين ناشتا (FIRI) و تست تحمل گلوکز داخل صفاقي (IPGTT) در موش هاي صحرايي مقاومت به انسولين با استفاده از غذاي غني از فروکتوز بررسي شد.
روش ها: به منظور القاي مقاومت به انسولين در موش هاي صحرايي نر
(Albino Wistar)، به مدت هشت هفته غذاي غني از فروکتوز به حيوانات داده شد. سپس موش هاي مقاوم به انسولين به مدت 8 هفته با عصاره آبي سير يا موسير (روزانه 500 mg/kg BW، به صورت داخل صفاقي) تيمار شدند. گروه هاي کنترل (مثبت و منفي) محلول نرمال سالين (9/0%) را با همان روش دريافت کردند. قبل و پس از تيمار ميزان گلوکز و انسولين ناشتا اندازه گيري و تست تحمل گلوکز انجام شد.
نتايج: سطح گلوکز ناشتا، تري گليسريد ناشتا،
FIRI و سطح زير منحني تست تحمل گلوکز به طور قابل توجهي در حيوانات تغذيه شده با فروکتوز به مدت 8 هفته افزايش يافت. ميزان گلوکز ناشتاي حيوانات مقاوم به انسولين تيمار شده با عصاره هاي آبي سير يا موسير نسبت به موش هاي مقاوم به انسولين تيمار نشده به طور قابل توجهي کاهش يافت. تيمار با موسير، نه سير، باعث بهبود تست تحمل گلوکز صفاقي و کاهش FIRI شد (p<0.05).
نتيجه گيري: اين نتايج نشان مي دهد که عصاره هاي آبي سير و موسير داراي اثرات هيپوگليسمي بر روي حيوانات مقاوم شده به انسولين با استفاده از غذاي غني از فروکتوز مي باشند و عصاره آبي موسير معرف هيپوگليسمي قويتري نسبت به عصاره آبي سير است
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 73  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی