برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مکانیسم احتمالی اثرات اتساعی اجزای گیاه گل محمدی بر زنجیره تراشه خوکچه هندی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: تابعي تكتم*,بسكابادي محمدحسين,رخشنده حسن,موسوي زهرا,غلامي مليحه
 
 *گروه فيزيولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

زمينه: اثر درماني گياه گل محمدي (Rosa damascena) بر بيماريهاي تنفسي در كتب پزشكي قديمي اشاره شده است. در مطالعه حاضر اثرات شل کنندگي فراکسيونهاي n بوتانول، اتيل استات و فراکسيون آبي بر زنجيره تراشه خوکچه هندي آزمايش شد.
روش مطالعه: اثرات شل کنند گي سه غلظت تجمعي از هر يک از فراکسيونها
0.2, 0.1) و 0.4 گرم درصد) در مقايسه با سالين به عنوان شاهد منفي و سه غلظت تجمعي از تئوفيلين 0.2, 0.1) و 0.4 ميلي مول) به وسيله اثرات شل کنندگي آنها بر زنجيره تراشه خوکچه منقبض شده توسط 60 ميلي مول کلريد پتاسيم (گروه اول، تعداد=5) و 10 ميکرومول متاکولين (گروه دوم، تعداد=8)، بررسي شد.
يافته ها: در گروه اول همه غلظتهاي تئوفيلين، فراکسيون اتيل استات و دو غلظت نهايي فراکسيون
n بوتانول اثرات شل کنندگي معني داري در مقايسه با سالين نشان داد p<0.01) تا (p<0.001. در گروه دوم همه غلظتهاي تئوفيلين، فراکسيون آبي و اتيل استات اثرات شل کنندگي وابسته به غلظت را در مقايسه با سالين نشان داد p<0.01) تا (p<0.001. بعلاوه اثر فراکسيون اتيل استات در گروه دوم از تئوفيلين بطور معني داري بالاتر نبود. ولي در گروه اول اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود p<0.05) تا (p<0.001. اثرات ساير فراکسيونها در هر دو گروه بطور معني داري کمتر از تئوفيلين بود p<0.01) تا (p<0.001. ارتباط معني داري بين اثرات شل کنندگي و غلظتهاي همه فراکسيونها (بجز فراکسيون آبي در گروه اول) و تئوفيلين در هر دو گروه وجود داشت. نتيجه گيري كلي اين نتايج اثر شل کنندگي نسبتا قوي را براي فراکسيونهاي مختلف گل محمدي بر زنجيره تراشه خوکچه هندي نشان داد و بيشترين اثر شل کنندگي مربوط به اتيل استات بود. نتايج اثر مهاري بر گيرنده هاي موسکاريني براي جزء آبي و استيل استاتي و اثر مهاري بر کانالهاي کلسيمي براي جزء ان بوتانل و اتيل استات پيشنهاد مي کند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 80  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی