برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر تعاملات فرهنگی ایران و اروپا بر معماری ایران در دوره قاجار (نمونه موردی: مجموعه ساختمان های کاخ گلستان)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شاهرودي مرضيه*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شيراز
 
عنوان همایش: همايش ملي معماري و شهرسازي بومي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه سفيران راه مهرازي، دانشگاه علم و هنر يزد
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

معماري به عنوان نمود کالبدي فرهنگ يک جامعه، در طول تاريخ هم متاثر از تعاملات فرهنگي، تغييرات سياسي و اصلاحات اجتماعي بوده و هم بر الگوهاي رفتاري افراد جامعه تاثيرگذار بوده است. ضرورت درک دنياي جديد، از دوران مدرن خود را بيش از پيش نشان داد. در اين راستا مواجهه ملت ها با تحولات جوامع پيشرفته هم عصر خود به صور گوناگوني اتفاق افتاد. برخورد ايران با اروپاي قرن 19 با شيفتگي همراه بود. در اين دوره، ايران شکست خورده از قواي مجهز روسي به دنبال علت يابي و ارائه راهکار، با الگوبرداري از غرب معاصر خود به ويژه در سيستم هاي آموزشي، در پي جبران اين جاماندگي برآمد. معماري نيز مانند ديگر زمينه ها دستخوش تغيير قرار گرفت. اين تحولات از سويي خواهان حفظ پيوند با الگوهاي کهن خود بودند و از سويي ديگر توانايي مقابله با فريبندگي ظواهر غربي و مدرن معاصر خود را نداشتند. به همين جهت سعي بر آن بود تا زمينه هاي تجدد ضمن حفظ مباني نظري بومي در کنار استفاده از تکنولوژي و عناصر وارداتي فراهم شود. هدف از اين تحقيق توصيفي- تحليلي آن است که براي پاسخ به اين سوال که معماري به دنبال اين تعاملات فرهنگي دچار چه تحولاتي شد، با استفاده از اسناد کتابخانه اي، پس از مطالعه تصوير فرنگ در نظر ايرانيان عصر قاجار به بررسي تحولات رخ داده در معماري آن دوره که زمينه ساز معماري مدرن ايران است بپردازد. تفسير داده ها که در يک نمونه موردي تحليل شدند نشان داد که اين تحولات تدريجي که ناشي از درک نيازهاي جديد و لزوم پيشرفت به ويژه در زمينه تکنولوژي بود، نخست در ميان روشن فکران، درباريان و قشر مرفه جامعه احساس شد و به مرور چنان تحت تاثير الگوهاي غربي قرار گرفت که در اواخر اين دوره برخلاف اوايل آن که سعي در حفظ هويت بومي در کنار بهره بري از عناصر مدرن بود، الگوهاي سنتي ديگر مورد استفاده قرار نمي گرفتند.

 
کلید واژه: تعاملات فرهنگي، معماري، تجدد، دوره قاجار
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 629   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی