برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی و نحوه تاثیر اقلیم در سه مسجد مهم دوره تیموریان (مسجد کبود تبریز، مسجد جامع گوهرشاد، مسجد جامع یزد)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حسنقلي نژادياسوري كبري*,صارمي نائيني داوود
 
 *دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان، ايران
 
عنوان همایش: همايش ملي معماري و شهرسازي بومي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه سفيران راه مهرازي، دانشگاه علم و هنر يزد
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

معماري مساجد به عنوان يکي از انواع بناهايي است که در طول تاريخ معماري ايران همواره مورد توجه بوده است. معماري اين دوره به عنوان نمونه اي مناسب از هماهنگي وتلفيق بنا با محيط پيرامون که حاصل عوامل مختلف اقليمي، تاريخي، اقتصادي، فرهنگي است و بيشترين تاثير و بهره گيري از اقليم و شرايط سياسي و اجتماعي دوره ايلخاني و سلجوقي بهره جسته است. احداث مساجد در ايران، به عنوان يک مکان عمومي و نهاد سياسي و هدايت معنوي در دوره صدر اسلام آغاز و در عصر تيموريان در بناهاي متعدد به تکامل رسيد.مساجد ابتدا به صورت شبستاني و سپس يک ايواني و دو ايواني و چهار ايواني به عنوان يکي از عناصر مهم در شهرها نشانه قرار گرفتند. با توجه به اينکه طرح معماري، ساخت و تزئينات برخي مساجد تيموري از شاهکارهاي معماري ايران بوده، اين مقاله به بررسي سه مسجد مهم دوره تيموري ايران يعني، مسجد جامع گوهرشاد، مسجد جامع يزد، مسجدکبودتبريز، تحليل و مقايسه عناصر کالبدي معماري اين مساجد (گنبد، ايوان، صحن، حياط و کاربرد هندسه در بناها و غيره..) و همچنين با ذکر عوامل اقليمي موثر در آن بناها پرداخته است.روش تحقيق مقاله به صورت مقايسه تطبيقي و مطالعه موردي بوده و سپس با رويکرد تحليلي به مقايسه سه مسجد مهم از نظر موقعيت هاي سياسي، اجتماعي و به لحاظ فرمي و کالبدي و محتوا و هندسه و تزئينات در آن ها پرداخته است. در نهايت، علاوه بر دستيابي به اهداف مورد نظر در شکلگيري مساجد و مقايسه آنها با يکديگر، مدل تحليلي جهت مطالعات آتي در جهت معماري مسجد متناسب با اقليم پيشنهاد مي شود. در اين پژوهش با هدف بررسي راهکارهاي ساخت معماري مساجد متناسب با اقليم، ويژگي هاي کالبدي معماري دوره تيموريان مورد بررسي، سپس ويژگي هاي معماري کالبدي مسجد کبود تبريز، مسجد جامع گوهرشادومسجد جامع يزد به عنوان نمونه موردي پرداخته ايم. ودر ادامه خصوصيات کلي و فرم قرارگيري مساجد با توجه به اقليم و معماري بومي مناطق مورد تحليل قرار گرفت. و در آخر با مقايسه ويژگي ها و شباهت هاي مساجد و تفاوتهاي معماري مساجد اين دوره به راهکارهاي مطرح در خصوص ساخت مساجد متناسب با شرايط معماري بومي و اقليمي نتيجه گيري شده است.

 
کلید واژه: دوره تيموريان، معماري مساجد، اقليم، مسجد کبود تبريز، مسجدجامع گوهرشاد، مسجد جامع يزد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 713   pdf-file
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی