برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

الگوهای پایداری در معماری بومی سیستان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: داوطلب جمشيد*
 
 *دانشگاه شهيد بهشتي
 
عنوان همایش: همايش ملي معماري و شهرسازي بومي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه سفيران راه مهرازي، دانشگاه علم و هنر يزد
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

ساختمان ها به عنوان بخشي از محيط زيست، بخش اعظمي از آلودگي هاي زيست محيطي را ايجاد مي کنند. گرچه نمي توان ساخت و ساز را متوقف کرد؛ ولي با يک تفکر، طراحي و برنامه ريزي دقيق، مي توان ساختمان هايي ساخت که کم ترين تاثير منفي را بر محيط زيست داشته باشند. معماري پايدار يکي از ايده هاي برنامه ريزي و طراحي براي ساخت چنين ساختمان هايي به حساب مي آيد. آن چه که در اين جا مورد توجه قرار گرفته است، رويکرد معماري پايدار نسبت به مسائل محيطي است؛ هر چند که جداکردن اين موضوع از ساير جنبه هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، کاري دشوار است. در اين مقاله با هدف شناخت نظريه هاي زيست محيطي توسعه پايدار و معماري پايدار، پس از جستجو در مفاهيم پايداري و توسعه پايدار، به تاثير، اهداف و کاربرد مفاهيم پايداري در معماري پرداخته شده است و ضمن استخراج تعريفي مشترک از بين نظريات مختلف، اصول و ويژگي هايي که يک ساختمان بايد داشته باشد تا معماري پايدار به حساب آيد بيان شده است. در ادامه معماري بومي سيستان به طور موردي مورد مداقه قرار گرفته است و با بررسي و تحليل اين معماري، به ويژه تاثير ويژگي هاي اقليمي و طبيعي بر آن، مشخص شده است که فنون و قواعد به کار رفته در اين معماري، واجد کليه شاخص هاي پايداري بوده و بسياري از مفاهيم نوين در عرصه معماري پايدار را در خود به وضوح دارد و توانسته است به نحو شايسته اي به مسائل محيطي خود پاسخ دهد؛ بنابراين معماري بومي سيستان معماري پايدار محسوب مي شود. روش اين پژوهش که از نوع کيفي و با رويکرد توصيفي است مبتني بر مطالعات کتابخانه اي و ميداني است. نتايج حاصل از اين تحقيق به درک اهميت نقش معماري بومي در ايجاد رويکرد پايداري در معماري و بهره برداري از اصول پايداري - نه تقليد و تکرار کالبد و جسد گذشته - در معماري امروز ما منجر مي شود.

 
کلید واژه: مفهوم پايداري، توسعه پايدار، معماري پايدار، معماري بومي، معماري سيستان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 615   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی