برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی سیتوتوکسیسیته و القا اپپتوز ناشی از عصاره اتانلی و آبی زعفران در رده سلولی سرطان پستان (MCF-7)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: بروك اعظم*,موسوي سيدهادي,توكل افشاري جليل
 
 *گروه ايمونوژنتيک و کشت سلولي، پژوهشکده بوعلي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: در ايران سرطان پستان از مهمترين عوامل مرگ و مير در زنان مي باشد. مطالعات اخير نشان مي دهند که عصاره زعفران (Crocus sativus L) و اجزاي تشکيل دهنده آن اثرات آنتي کارسينوژنيک و آنتي تومورال دارند. در اين مطالعه توکسيسيته ناشي از عصاره آبي و الکلي زعفران و همچنين نقش و ميزان اپپتوز در اين توکسيسيته در رده سلولي MCF-7 بررسي گرديده است.
روشها: سلول هاي
MCF-7 و سلولهاي غير توموري (HFSF-PI 3) در محيط DMEM حاوي سرم جنين گاو و آنتي بيوتيک کشت گرديدند. سپس سلولها با غلظتهاي مختلف عصاره آبي واتانلي زعفران (100-2000 mg/ml) به مدت 24، 48 و 72 ساعت کشت داده شدند و Viability سلولها به روش MTT به منظور تعيين دوز و زمان مناسب سميت زعفران تعيين گرديد. ميزان اپپتوز با استفاده از رنگ اميزي با propidium iodide (PI) و بررسي Sub-G1 Peak در دستگاه فلوسيتومتري اندازه گيري شد.
نتايج: سميت زعفران در سلولهاي
MCF-7 در غلظت 400 آغاز گرديد و به طور وابسته به غلظت و زمان افزايش يافت. در غلظت 1200 و بالاتر، زعفران سبب القااپپتوز در سلولهاي MCF-7 گرديد. توکسيسيته و اپپتوز ناشي از عصاره الکلي بيشتر از آبي بود. در هيچ غلظت و زمان مورد آزمايش، در سلولهاي غير توموري توکسيسيته و اپپتوز مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: در نتيجه شايد بتوان زعفران را به عنوان يک داروي موثر و اميدوارکننده پس از مطالعات بيشتر در درمان سرطان پستان در نظر گرفت
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 38  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی