برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تبيين ارتباط شاخص هاي تعريف کننده حس مکان و توسعه پايدار زيست محيطي

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مجدي وحيده*,رضايي محمود
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرج
 
عنوان همایش: کنفرانس سالانه پژوهش هاي معماري، شهرسازي و مديريت شهري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه معماري و شهرسازي سفيران راه مهرازي
زمان:  1394دوره 1
 
 
چکیده: 

توسعه و پيشرفت روزافزون شهرها در دهه هاي اخير هرچند عامل جهشي بزرگ در زندگي بشر و تکنولوژي ساخت مکان هاي مصنوع و فضاهاي شهري بوده است، اما مشکلات متعددي را نيز باخود به همراه داشته است. از جمله مهم ترين اين مشکلات از دست رفتن هويت و کيفيت فضاهاي شهري و آسيب به محيط زيست مي باشد. طوري که بحران معنا و کيفيت مکان ها و در نتيجه بحران هويت، در کنار بحران تخريب محيط زيست طبيعي- که به زعم بسياري نتيجه انديشه مدرنيسم و صنعتي شدن است- به يکي از مهم ترين چالش هاي قرن اخير تبديل شده است. تشکيل سازمان هاي متعدد حامي محيط زيست مانند جنبش سبز و نظريه هايي متعدد پيرامون کيفيت فضا و مکان انسان ساخت که علاوه بر بعد کالبدي و فيزيکي مکان ها به ابعاد روحي و رواني کاربران نيز توجه دارند، گواه اين مدعا مي باشند. بر اين اساس و با توجه به اهميتي که مکان هاي انسان ساخت و ارتباط با طبيعت در بهبود کيفيت زندگي انسان، بهبود حالات روحي او و نيز هويت مندي مکان ها دارند، پژوهش حاضر با روش تحليلي-توصيفي به بررسي حس مکان و توسعه پايدارزيست محيطي که دو مفهوم اساسي مطرح در نظريه هاي مکان و توسعه پايدار مي باشند، مي پردازد و تلاش مي کند به اين سوال پاسخ دهد که چه ارتباطي بين اين دو مفهوم در ارتقاء کيفيت مکان هاي انسان ساخت وجود دارد؟ بدين ترتيب هدف اين مقاله تبيين ارتباط حس مکان و توسعه پايدار زيست محيطي در بهبود کيفيت مکان هاي انسان ساخت است. فرضيات حاکي از اين است که عوامل بوجودآورنده اين دو مفهوم از اصول مشترکي تاثير مي پذيرند و نتايج پژوهش نشان مي دهد که حس مکان و توسعه پايدار زيست محيطي با تاثيرپذيري از لايه هاي اجتماعي، فرهنگي و طبيعي داراي بن مايه هاي مشترکي براي ارتقاء هويت و کيفيت مکان ها مي باشند.

 
کلید واژه: حس مکان، توسعه پايدار، زيست محيط، معماري پايدار
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 151   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی