نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بازشناسی نقش ورودی در نظام کالبدی گرمابه های عصر صفویه و قاجار

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: منظم اسماعيل پور علي*,درواري آرش
 
 *گروه جغرافيا، دانشگاه پيام نور ايران، کاشمر
 
عنوان همایش: کنفرانس سالانه پژوهش هاي معماري، شهرسازي و مديريت شهري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه معماري و شهرسازي سفيران راه مهرازي
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

حمام هاي عمومي در طول دوران اسلامي از جمله عناصر مهم در شکل دهي و گسترش محلات و نمادي از آباداني شهرها و روستاها و بسته به توان اقتصادي و پايگاه اجتماعي بانيان و نيز موقعيت آنها از وسعت و نفاست متفاوتي برخوردار بوده اند. اين سازه هاي مهم وراي تطهير و نظافت، عملکردي به مثابه نهادي اجتماعي داشته اند. بنابراين، بررسي همه جانبه آنها مي تواند ياريگر ما در درک نانوشته هاي تاريخ اجتماعي و شناخت بهتر جوامع گذشته ايران باشد. اين مقاله به بازشناسي و معرفي ويژگي هاي کالبدي گرمابه هاي ايران و نحوه طراحي ورودي آنها در دوره هاي صفويه و قاجار مي پردازد. بدين منظور، چندين باب از گرمابه هاي اين دو دوره برگزيده شده و از لحاظ جبهه ورودي، مصالح بنا و ملاط، نوع پوشش، تزئينات، سلسله مراتب ورودي و تناسبات آن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند.
در نهايت روش تحقيق در تهيه اين گزارش پژوهشي، روشي (تحليلي- توصيفي) است که به تحليل فضاهاي طراحي شده براي ورودي ها و بررسي پيشينه نمونه هايي از معماري سنتي گذشته گرمابه هاي ايران مي پردازد. مطالعات انجام شده شباهت هاي بسياري را در معماري گرمابه ها و هندسه ورودي آنها نشان مي دهد تا حدي که مي توان ويژگي هاي کالبدي ورودي گرمابه ها در اين دو عصر را جمع بندي نمود.

 
کلید واژه: معماري گرمابه ها، ورودي، صفويه، قاجار
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 169   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی