برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرات ضد میکروبی گیاه Nectaroscordum Tripedale

نوع ارائه: ----
نویسنده: جعفري عزيزاله,رزازان مرضيه,ايزدپناه سحر
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: Nectaroscordum Tripedale گياهي از تيره ليلياسه با نام محلي خرگريو كه در مناطق مركزي و جنوبي ايران مي رويد. در طب سنتي از عصاره گل و برگ اين گياه براي درمان برخي بيماريها استفاده مي گردد. عصاره برگ و گل اين گياه حاوي آلكالوئيدها، ساپونين ها و تانن ها مي باشد. با توجه به اثرات ضدباكتريايي و ضد قارچي ساپونين ها در اين مطالعه اثر عصاره الكلي گياه بر رشد باكتري استافيلوكوكوس اورئوس، پسودوموناس آئروژينوزا و قارچ كانديدا آلبيكانس كه از باكتري ها و قارچ هاي بيماري زاي شايع هستند بررسي گرديد.
روش كار: گياه مورد نظر در فصل بهار از مناطق اطراف ياسوج جمع آوري و سپس عصاره الکلي برگ و گل گياه به روش پركولاسيون تهيه گرديد. عصاره خشک گياه با غلظت 25/0 تا 50 ميلي گرم در ميلي ليتر به محيط کشت مولر هينتون اضافه، حداقل غلظت متوقف كننده و حداقل غلظت باكتريسيدال عصاره الکلي تعيين گرديد.
نتايج: حداقل غلظت متوقف كننده براي قارچ كانديدا آلبيكانس 5/2 ميلي گرم در ميلي ليتر و براي استافيلوكوكوس اورئوس 5/7 ميلي گرم در ميلي ليتر تعِيين گرديد. در صورتيکه عصاره الکلي گياه در غلظت هاي ذکر شده اثر متوقف کننده بر رشد باکتري پسودوموناس نداشت. عصاره الکلي گياه در غلظت هاي ذکر شده بر هيچکدام از باکتريها يا قارچ كانديدا آلبيكانس اثر باكتريوسيدال نشان نداد.
نتيجه گيري: عصاره الکلي برگ و گل گياه نكتارسكوردوم اثر متوقف کننده بر رشد قارچ كانديدا آلبيكانس و استافيلوکوکوس اورئوس نشان داد بنابراين عصاره الکلي اين گياه مي تواند به عنوان يك گياه دارويي در درمان بيماريهاي که توسط اين دو ميکروب ايجاد مي گردد مورد نظر قرار گيرد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 123  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی