برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر تجویز عصاره آبی کرفس وحشی بر میزان گلوکز و چربیهای سرم در موش صحرایی دیابتی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: امين اميرارسلان,روغني مهرداد,اميرطوري رضا
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: گياه كرفس وحشي داراي خاصيت كاهش دهندگي سطح پراكسيداسيون ليپيدي و سطح برخي چربيهاي سرم در مدل تجربي هيپرليپيدمي در موجودات آزمايشگاهي مي باشد. لذا در بررسي حاضر اثر تجويز داخل صفاقي عصاره آبي اين گياه بر ميزان گلوکز، تري گليسيريد، كلسترول توتال، کلسترول LDL و HDL مورد بررسي قرار گرفت.
روش کار: موشهاي صحرايي ماده
(n=28) به چهار گروه كنترل، كنترل تحت تيمار با کرفس وحشي، ديابتي، و ديابتي تحت درمان با کرفس وحشي تقسيم بندي شدند. عصاره آبي گياه به ميزان 200 ميلي گرم بر کيلوگرم به مدت 4 هفته و بصورت يک روز در ميان تجويز شد. ميزان گلوکز، تري گليسيريد، کلسترول تام، کلسترول LDL و HDL سرم قبل از بررسي و در هفته هاي دوم و چهارم پس از بررسي تعيين گرديد.
نتايج: ميزان گلوكز سرم در هفته چهارم در گروه ديابتي تحت درمان با کرفس وحشي كاهش مختصر و غير معني دار در مقايسه با گروه ديابتي مشاهده شد. بعلاوه سطح تري گليسيريد در گروه ديابتي افزايش معني داري را در هفته چهارم نسبت به هفته قبل بررسي
(p<0.05) نشان داد و سطح تري گليسيريد در هفته چهارم در گروه ديابتي تحت درمان با کرفس وحشي در مقايسه با گروه ديابتي بطور معني دار پايينتر بود (p<0.01). همچنين يك كاهش معني دار در سطح كلسترول سرم در گروه ديابتي تحت درمان با کرفس وحشي در هفته چهارم در مقايسه با گروه ديابتي مشاهده شد (p<0.01). از طرف ديگر، ميزان کلسترول HDL و LDL در گروه ديابتي تحت تيمار در هفته چهارم در حد معني دار و به ترتيب بيشتر (p<0.05) و کمتر (p<0.01) از گروه ديابتي بود.
نتيجه گيري: تجويز عصاره آبي کرفس وحشي موجب تغييرات مطلوب و سودمند در سطح ليپيدهاي خون مي گردد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 118  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی